Diensten

Zondag 15 april

10:00 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk
Organist: Julian Jonker
Collecten: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Orgelfonds
Kinderdienst:
Kindercrèche: Ilona van Duijn, Maud Botermans
BHV: Marijke Bor en koster

18:30 uur: ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn
Organist: Ton Baris
Collecten: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Orgelfonds
BHV: koster

 

 

Iedere eerste zondag van de maand:
09.15 – 09.40 uur: koffiedrinken voor de dienst
09.45 uur: Zingen voor de dienst


Iedere tweede zondag van de maand:
17.45 uur: Bidstond in de kerkzaal


Rijnweide
Iedere vrijdag 19.00 uur: weeksluiting en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en thee.
Voor meer informatie over onze gemeente kunt u terecht in onze Wegwijzer en op deze site.
 

Inloopochtend
Iedere eerste en derde woensdag van de maand is er van 10:00 uur – 11:30 uur het Inloophuis, georganiseerd door de drie kerken in Valkenburg. De locatie vindt u terug in de gezamenlijke agenda.

 

 

 

 

 

 Kerkomroep

Wilt u meeluisteren via de kerkomroep?

Of hebt u een dienst gemist?

Ga naar:

www.kerkomroep.nl

 

 

 

 

Agenda

KERK IN VALKENBURG;  AGENDA SEIZOEN 2016/2017
 
Januari
 
15 Jongerendienst in de aula CBS de Burcht aan de Broekweg
 
18 Inloopochtend in de Lichtbron aan het Lambrechtsveld
 
19 Bezoek diaconaal centrum de Bakkerij op 19 januari om 19.00 uur   [meer  info. website  www.gereformeerdekerkValkenburg.nl ]
 
23–26  9e bijeenkomst Gemeente Groei Groepen (GGG)
 
26 Leerhuis "Scheppingsgeloof en  natuurwetenschap" om 20.00 uur in het Trefpunt
 
29 Jeugddienst Herv. Kerk met dominee v.d.  Laan; aanvang 18.30 uur


 
Februari
 
01 Inloopochtend in de kerkzaal  Hervormde Gemeente
 
06-09 10e bijeenkomst Gemeente Groei  Groepen (GGG)
 
15 Inloopochtend in het Trefpunt van de  Geref. Kerk “de Goede Herder”
 
20–23 11e bijeenkomst Gemeente Groei  Groepen (GGG)

 

24 concert mannenkoor Sion uit Katwijk.  in Herv. Kerk aanvang 20.00 uur.

 

Gemeente Groei Groepen

coverGGGPsalmen
Het kringenwerk in de gemeente.


Een kerk zonder kerkdienst op zondag: dat zouden we vreemd vinden. Maar een kerk zonder huiskringen: dat vinden we redelijk normaal. Is dit alleen voor de liefhebbers?

Wanneer we in de Bijbel lezen, ontdekken we dat de Here Jezus op verschillende niveaus met mensen optrok. Hij had tijd voor persoonlijke contacten en het persoonlijke gebed tot zijn Hemelse Vader. Maar Jezus sprak ook tot duizenden mensen tegelijk. Opvallend is, dat Jezus het grootste deel van zijn tijd investeerde in een kleine groep: zijn twaalf discipelen. Het was in deze kleine kring dat Hij onderricht gaf en zij vragen konden stellen. Hij ondervond vriendschap en vormde zijn discipelen tot navolgers van Hem.

Als gelovigen herkennen wij deze drie niveaus ook in ons leven. We kennen het persoonlijk geloofsgesprek in het pastoraat en het persoonlijk gebed. Er zijn de erediensten voor de hele gemeente. En er zijn de kleine groepen zoals de Gemeente Groei Groep (GGG).

 

Lees meer...

Inloophuis

inloophuislogo2

De 1e en 3e woensdag van de maand kunt u terecht in het inloophuis
wisselend op de volgende locaties:

“Het Trefpunt” Hoofdstraat 35 Valkenburg
“De Lichtbron” Lambrechtsveld 19 Valkenburg
Hervormde Kerk Castellumplein 1 Valkenburg

Voor veel mensen al niet meer weg te denken: het inloophuis. Voor onze dorpsgemeente een plek, waar je een praatje kunt maken, een spelletje kunt doen. Maar ook een plek waar je terecht kunt met je vragen en zorgen. Zo willen we gezelligheid bieden voor jong en oud.

Om 10.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is er inloopochtend.

 

DATUM

PLAATS

4-jan

TREFPUNT

18-jan

LICHTBRON

1-feb

HERV. KERK

15-feb

TREFPUNT

1-mrt

LICHTBRON

15-mrt

HERV. KERK

5-apr

TREFPUNT

19-apr

LICHTBRON

3-mei

HERV. KERK

24-mei

TREFPUNT

7-jun

LICHTBRON

21-jun

HERV. KERK

5-jul

TREFPUNT

19-jul

LICHTBRON

2-aug

HERV. KERK

16-aug

TREFPUNT

6-sep

LICHTBRON

20-sep

HERV. KERK

4-okt

TREFPUNT

18-okt

LICHTBRON

1-nov

HERV. KERK

15-nov

TREFPUNT

6-dec

LICHTBRON

20-dec

HERV. KERK

3-jan-18

TREFPUNT

 

Welkom!

Voor meer informatie of vervoer:
Nel Rijneveld 06-13354434
Gea de Vries 06-46899857
Esther Miedema 06-23811393

 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....