Agenda

 

De wekelijkse erediensten worden vermeld onder het hoofdmenu Diensten

  

KERK IN VALKENBURG AGENDA SEIZOEN 2018/2019

  

December

02 Eerste advent zondag
05 Inloopochtend in de Herv. kerk aan het Castellumplein
16 Kerstfeest van de kinderdienst Herv. kerk
19 Inloopochtend in de Lichtbron aan het Lambrechtsveld

24 Kerstfeest in het Dorpshuis georganiseerd door de plaatselijke kerken
25 Kerstfeest in de kerken in Valkenburg

31 Oudejaarsdiensten in de kerken in Valkenburg

 

Agenda kringwerk

06 dec. Mannenvereniging

03–06 dec GGG groepen

13 dec Gespreksgroep senioren (‘s middags)

17–20 dec GGG groepen

07 jan GGG jongeren

08 jan Jonge gezinnen

 

 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....