Een betrokken gemeente

Vanuit de missie van onze gemeente willen wij omzien naar de ouderen van onze gemeente.

Hervormde Vrouwendienst

Drie diakenen en acht vrijwilligers vormen samen de Hervormde Vrouwendienst
(HVD) Deze diakenen en dames van de Hervormde Vrouwendienst bezoeken
Gemeenteleden van 70 jaar en ouder, niet alleen op hun verjaardag, maar ook in
geval van ziekte of behoefte aan contact. In voor - en najaar organiseren diaconie en HVD een gezellige gastenmiddag voor iedere dorpsbewoner die alleenstaand, bejaard
of gehandicapt is. Wie daarvoor vervoer nodig heeft, kan bellen naar de nummers die
in het kerkblad ‘Kerkewerk’ worden vermeld.

Weeksluiting in Rijnweide

De diaconie is – in samenwerking met de Stichting Valkenhof – eveneens betrokken
bij het organiseren van de weeksluiting in Rijnweide. Iedere vrijdagavond
om 19.00 uur wordt er koffie en/of thee geserveerd en er wordt gezongen en geluisterd
naar een meditatie. Iedereen is welkom!

Pastoraal medewerker

Een lid van onze gemeente is als pastoraal medewerker actief met het oog op de ouderen van onze gemeente.

Overduin

Namens onze gemeente is een lid actief als ambtsdrager bij verpleeg- en verzorgingshuis Overduin.

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....