Startavond GGG 2017

StartavondGGG2017

Solidariteitskas 2017

 

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten!

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten. 

We doen het samen

We zijn samen kerk.

Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Download hier de folder

Solidariteitskas

 

Helpende handen, dragende delen

Er is een oud Afrikaans spreekwoord dat stelt: 'Wil je snel reizen, ga alleen. Wil je ver komen, reis dan samen.' Dat is in een notendop wat de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beoogt te zijn. Vanuit én met geloof, hoop en liefde extra handen bieden voor wie dat nodig heeft.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.
Gemeenten die tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' zijn kunnen er een beroep op doen.
Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

 

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden, of ze vinden plaats daar waar de activiteiten niet onder één of enkele gemeente vallen. Neem nu het koopvaardijpastoraat. Deze vorm van categoriaal pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Maar de Solidariteitskas investeert ook in lokale gemeenten. Bijvoorbeeld in processen waarin de gemeente niet meer financieel draagkrachtig is. in die gevallen biedt de Solidariteitskas de expertise van een gemeenteadviseur om weer tot een fris en vitaal beleid te komen.

 

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00.
Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk.


Meer weten?
Kijk op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.


Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters

Plus Pastoraat Team

Plus Pastoraal Team: “Helen door te delen”

“Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet”

 

Herkenbaar? We leven in een gebroken wereld. Dit zorgt er voor dat een ieder van ons lijden op zijn of haar weg tegen kan komen. Lijden in de vorm van rouw, pijn, ziekte, verdriet, depressie,
relatieproblemen, eenzaamheid, verslavingen, etc.
In dat lijden is het soms gewenst dat er iemand een tijdje met je meeloopt. Iemand die je een luisterend oor biedt, die er gewoon even voor jou is. Iemand die je helpt je leven weer een beetje op de rails te krijgen. Iemand die met en voor je bidt, die de Bijbel met jou opent. Een maatje dus voor kortere of langere tijd .

In onze Hervormde gemeente van Valkenburg is daar ook behoefte aan. Daarom heeft de Kerkenraad besloten om in onze gemeente een Plus Pastoraal Team op te zetten. Dit team bestaat uit de predikant, kerkelijk werker/coördinator, diaken en Pastoraal Begeleiders.
Pastoraal Begeleiders zijn vrijwilligers die toegerust zijn d.m.v. een cursus of opleiding. Mensen die uit liefde voor God dienstbaar willen zijn aan Hem en hun naaste. Wetende dat ze dit werk alleen kunnen doen omdat God met hen meegaat. De Pastoraal Begeleiders worden begeleid door de andere leden van het Plus Pastoraal Team en doen hun werk op verzoek van de kerkenraad of de predikant en altijd in overleg met diegene die hulp nodig heeft. Het Plus Pastoraal Team valt ten allen tijden onder de verantwoording van de kerkenraad.

Waarom dit stukje pastoraat? In het leven van gemeenteleden komen soms moeilijke situaties voor die om wat intensievere en meer frequente aandacht vragen. Hiervoor heeft een ouderling niet altijd de gelegenheid. Het Plus Pastoraal Team is een welkome aanvulling op het werk van de predikant en de ouderlingen. Wij geloven dat de gemeente er door opgebouwd zal worden.
Het doel van het team is: “Helen door te delen”.

Momenteel zijn er 2 PB-ers aangesteld, dit zijn Annemieke van der Meij en Anja van der Wel. Zij stellen zich hieronder aan u voor. We hopen dat er nog 1 of meerdere toegeruste PB-ers bij komen.

Mocht u of jij behoefte hebben om eens met 1 van hen te praten, neem dan contact op met de coördinator Ad Bor
(tel: 4074614, email Ad Bor)
of met de predikant.
(tel: 3411705, email HEJ van der Laan)

Plus Pastoraal Team

 

Eerste nieuwsbrief

In november is onze gemeente begonnen met het uitbrengen van een nieuwsbrief. In deze rubriek kunt u telkens de laatste nieuwsbrief downloaden. 

Nieuwsbrief november 2014 

Kerkblad: KERKWERK

 

Het Kerkewerk is het kerkblad uitgegeven door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Valkenburg.

 

Het verschijnt elke twee weken. Op deze website publiceren wij het gedeelte van de Hervormde Gemeente. U ziet telkens alleen de meest recente versie. Oudere versies worden om privacy-redenen van de site gehaald.

 

Met onderstaande knop download u een pdf-versie. 

 

KERKEWERK 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....