Pluspastoraat

 

Plus Pastoraal Team: “Helen door te delen”

“Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet”

 

Herkenbaar? We leven in een gebroken wereld. Dit zorgt er voor dat een ieder van ons lijden op zijn of haar weg tegen kan komen. Lijden in de vorm van rouw, pijn, ziekte, verdriet, depressie,
relatieproblemen, eenzaamheid, verslavingen, etc.
In dat lijden is het soms gewenst dat er iemand een tijdje met je meeloopt. Iemand die je een luisterend oor biedt, die er gewoon even voor jou is. Iemand die je helpt je leven weer een beetje op de rails te krijgen. Iemand die met en voor je bidt, die de Bijbel met jou opent. Een maatje dus voor kortere of langere tijd .

In onze Hervormde gemeente van Valkenburg is daar ook behoefte aan. Daarom heeft de Kerkenraad besloten om in onze gemeente een Plus Pastoraal Team op te zetten. Dit team bestaat uit de predikant, kerkelijk werker/coördinator, diaken en Pastoraal Begeleiders.
Pastoraal Begeleiders zijn vrijwilligers die toegerust zijn d.m.v. een cursus of opleiding. Mensen die uit liefde voor God dienstbaar willen zijn aan Hem en hun naaste. Wetende dat ze dit werk alleen kunnen doen omdat God met hen meegaat. De Pastoraal Begeleiders worden begeleid door de andere leden van het Plus Pastoraal Team en doen hun werk op verzoek van de kerkenraad of de predikant en altijd in overleg met diegene die hulp nodig heeft. Het Plus Pastoraal Team valt ten allen tijden onder de verantwoording van de kerkenraad.

Waarom dit stukje pastoraat? In het leven van gemeenteleden komen soms moeilijke situaties voor die om wat intensievere en meer frequente aandacht vragen. Hiervoor heeft een ouderling niet altijd de gelegenheid. Het Plus Pastoraal Team is een welkome aanvulling op het werk van de predikant en de ouderlingen. Wij geloven dat de gemeente er door opgebouwd zal worden.
Het doel van het team is: “Helen door te delen”.

Momenteel zijn er 2 PB-ers aangesteld, dit zijn Annemieke van der Meij en Anja van der Wel. Zij stellen zich hieronder aan u voor. We hopen dat er nog 1 of meerdere toegeruste PB-ers bij komen.

Mocht u of jij behoefte hebben om eens met 1 van hen te praten, neem dan contact op met de coördinator Ad Bor
(tel: 4074614, email Ad Bor)
of met de predikant.
(tel: 3411705, email HEJ van der Laan)

Plus Pastoraal Team

 

  

Even voorstellen: Annemieke van der Meij

“Kan ik iets voor je doen?

Kan ik iets voor je zijn
Wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent
zou ik graag voor je zijn
Kan ik iets voor je doen?
Wat troost in je verdriet?
Want straks moet je weer verder
Ook al wil je nog niet”

Deze tekst komt uit een lied van de Nederlandse band De Dijk. Voor mij verwoordt het wat ik voor mijn medegelovigen wil zijn vanuit het Plus Pasto-raal Team. Van 2011 tot 2013 heb ik een cursus gevolgd bij de stichting PPT (Psycho Pastorale Toerusting). Deze cursus heeft mijn verlangen om mensen te helpen verder aangewakkerd. Mensen hebben mensen nodig. En wat is er mooier dan dat dit kan in en vanuit onze eigen Hervormde gemeente in Valkenburg. Daarom ben ik blij en vooral God dankbaar dat we nu een Plus Pasto-raal Team hebben opgestart. Want u kent alle-maal wel mensen in u omgeving bij wie het even niet meer gaat. Misschien bent u of jij zelf wel iemand bij wie de last momenteel zwaarder is dan de kracht die u heeft.
Ik heb Gods leiding mogen ervaren in de jaren dat ik de cursus volgde en in het proces dat daarna volgde in de opzet van een Plus Pastoraal Team. Daar wil ik me dan ook van harte voor inzetten. Wetende dat Hij altijd met mij mee gaat, en ik dus een instrument mag zijn in Zijn handen. Mijn motivatie om dit werk te doen is:
• Zijn waar God is
• Pastoraat doe je nooit alleen, Hij gaat met je mee
• Vanuit Zijn liefde dienstbaar willen zijn
• Bewogenheid naar de mensen toe die worstelen met het leven.
Beste broeder of zuster, ik hoop u of jou te ont-moeten in onze gemeente.

 Annemieke van der Meij  

 

 

Even voorstellen: Anja van der Wel

Velen van jullie kennen mij van de Gemeente Groei Groepen, Inloophuis of andere activiteiten van de kerk. Nieuw voor mij is het werk als Pasto-raal Begeleider. Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten. Of het nu op de Gemeente Groei Groep is, het Inloophuis of tijdens andere activiteiten en ontmoetingen. Tijdens persoonlijke gesprekken die ik heb gehad met mensen in een één op één situatie, kwam ik erachter dat er behoefte is aan mensen die de moeite nemen om echt te luisteren. Het kwam hierdoor dat ik mij geroepen voelde en mij ging interesseren voor de taak Pastoraal Begeleider en om voor het uitvoeren van deze taak de cursus Psycho Pastorale Toerusting te gaan volgen. Zelf heb ik nog wel getwijfeld of het niet te hoog gegrepen zou zijn. Tot ik een boek las: “Lopen op het water” van Lynn Austin. Als God deze taak op mijn pad brengt, moet ik ook vertrouwen hebben dat Hij erbij zal zijn. Ik moet mijn blik op Hem gericht houden en niet op de omstandigheden.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Bovenstaand Bijbelgedeelte sprak mij erg aan omdat het weergeeft dat ik andere mensen niet uit eigen kracht kan troosten en bemoedigen, maar dat ik van wat ikzelf ontvangen heb van God, mag doorgeven. In dit vertrouwen wil ik mij graag inzetten om met mensen mee te lopen, als het even niet meer gaat. 

 

Anja van der Wel  

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....