Een toegeruste gemeente

Vanuit de missie van onze gemeente willen we onze leden geestelijke verzorging geven en hen helpen bij persoonlijke geloofsopbouw.
 

Huisbezoek

De ouderlingen hebben met de predikant de pastorale zorg in de gemeente. Zij doen dat door het regelmatig afleggen van huisbezoeken bij gemeenteleden en in het bijzonder ook het bezoeken van de zieken. Naast ouderlingen zijn er ook bezoekbroeders die ouderlingen vergezellen bij de huisbezoeken.
 

Consistorie

In het consistorie beraden predikant, ouderlingen en bezoekbroeders zich over het bezoekwerk in de gemeente. Agendapunten in de consistorievergaderingen zijn het bezoekwerk van de ouderlingen, levensbeschouwelijke onderwerpen en de verschillende
aspecten van geloofsopbouw en gemeenteopbouw.
 

Kringwerk

Het kringwerk is belangrijk voor de persoonlijke geloofsopbouw en onderlinge gemeenschap. Er zijn in onze gemeente verschillende kringen die met een bepaalde regelmaat bij elkaar komen. Zo zijn er groeigroepen, een gebedskring en een mannenvereniging.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt in het kort het onderscheid van de verschillende kringen:

  • GemeenteGroeiGroepen: Bijbelstudie en gemeenschapsvorming;
  • Gebedskring: gezamenlijk danken en bidden vanuit en voor de gemeente;
  • Mannenvereniging: bespreken van actuele kerkelijke onderwerpen;
  • Alpha Cursus: kennismaking met het Christelijk geloof;
  • Doopkring(en): gesprekken met de doopouders over de betekenis van de doop en geloofsopvoeding;
  • Huwelijkscatechese: gesprekken met jonge echtparen over de bijbelse betekenis van het huwelijk.

 

ANBI-status

Contactformulier

Email:
Subject:
Message:
Controlevraag: Valkenburg ligt aan de .....