Van de kerkenraad

Informatieavond beroepingswerk

Maandag 4 juli aanstaande om 20.00 uur is er een informatieavond over het beroepingswerk, in de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraagd het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat …

Informatieavond beroepingswerk Lees verder »

Beroepingswerk (bericht uit Kerkewerk)

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraag het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat we de komende jaren veel onderhoud moeten doen aan het kerkgebouw, de kosten hiervan zijn dusdanig hoog, dat dit grote invloed heeft op de financiële meerjarenraming, …

Beroepingswerk (bericht uit Kerkewerk) Lees verder »

Verkiezing ambtsdragers

Op de lijst geplaatst door kerkenraad en automatisch verkozen voor het ambt van ouderling- kerkrentmeester: Jan van der Nagel, Fluitekruid 13. Jan heeft ons laten weten zijn verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij met zijn keuze en wensen hem Gods zegen bij zijn werk straks in de gemeente. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen …

Verkiezing ambtsdragers Lees verder »

Besluit dominee Alblas

Dominee Alblas heeft besloten om te bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht. Bij zijn besluit speelde een aantal overwegingen een rol. De eerste overweging is dat hij tot de conclusie is gekomen dat het pastorale werk, met name het crisispastoraat, minder hectisch is binnen onze gemeente in vergelijking met zijn …

Besluit dominee Alblas Lees verder »

Kerk ’22-’26 van start! Kom naar de volgende gemeente-avond op 24 mei!

Kerk ’22-’26 van start.Hoe zijn we kerk van de Here Jezus Christus in deze tijd?Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente onderdruk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassenzijn. Een deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijkaan de gemeente. …

Kerk ’22-’26 van start! Kom naar de volgende gemeente-avond op 24 mei! Lees verder »

Advies van de beroepingscommissie

Afgelopen zondag hebben wij na de ochtenddienst een gemeentebijeenkomst gehouden om het voornemen te bespreken om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. Bij de start werd eerst kort het profiel van de nieuwe predikant toegelicht dat vorig jaar in overleg met de gemeente was vastgesteld. Aan de hand van dit profiel is de …

Advies van de beroepingscommissie Lees verder »

Vacature: koster voor 18 uur per week.

Koster (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte)Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk, en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een confessionele gemeente waar ruimte is voor verschillen in persoonlijke geloofsbeleving. …

Vacature: koster voor 18 uur per week. Lees verder »

Kerk ’22-’26 van start! Hoe zijn we kerk van de Here Jezus Christus in deze tijd?

Kerk ’22-’26 van start Hoe zijn we kerk van de Here Jezus Christus in deze tijd? Noteer de avonden van 21 april en 24 mei in de agenda. Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze …

Kerk ’22-’26 van start! Hoe zijn we kerk van de Here Jezus Christus in deze tijd? Lees verder »

Plus Pastoraat

In onze Hervormde Gemeente van Valkenburg zijn er mensen met grote problemen. Psychische-, verslaving-, geldproblemen. Maar ook is er veel eenzaamheid, depressiviteit en zo zijn er nog genoeg andere problemen te noemen. Voor hulp kunt u, als u dat wilt, contact opnemen met onze kerkelijk werker, wijkouderling of andere leden van de kerkenraad. U kunt …

Plus Pastoraat Lees verder »

Scroll naar top