Nieuws

Informatieavond beroepingswerk

Maandag 4 juli aanstaande om 20.00 uur is er een informatieavond over het beroepingswerk, in de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraagd het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat …

Informatieavond beroepingswerk Lees verder »

Geen muntenuitgifte tijdens vakantie (bericht uit Kerkewerk)

Tijdens de vakantieperiode  (11 juli t/m 15 augustus) is er op maandagavond geen zitting Kerkelijk Ontvanger. Als u in deze periode collectemunten wilt hebben, dan kunt u mij een mailtje sturen of op maandag 25 juli tussen 19.00 en 20.00 uur in de kerkrentmeesterkamer komen. Aad Gravekamp Kerkelijk Ontvanger

Beroepingswerk (bericht uit Kerkewerk)

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraag het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat we de komende jaren veel onderhoud moeten doen aan het kerkgebouw, de kosten hiervan zijn dusdanig hoog, dat dit grote invloed heeft op de financiële meerjarenraming, …

Beroepingswerk (bericht uit Kerkewerk) Lees verder »

Verkiezing ambtsdragers

Op de lijst geplaatst door kerkenraad en automatisch verkozen voor het ambt van ouderling- kerkrentmeester: Jan van der Nagel, Fluitekruid 13. Jan heeft ons laten weten zijn verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij met zijn keuze en wensen hem Gods zegen bij zijn werk straks in de gemeente. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen …

Verkiezing ambtsdragers Lees verder »

Besluit dominee Alblas

Dominee Alblas heeft besloten om te bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht. Bij zijn besluit speelde een aantal overwegingen een rol. De eerste overweging is dat hij tot de conclusie is gekomen dat het pastorale werk, met name het crisispastoraat, minder hectisch is binnen onze gemeente in vergelijking met zijn …

Besluit dominee Alblas Lees verder »

Scroll naar top