Nieuws

Visie op gemeente-zijn

Visie gemeente-zijn De voorbereidingscommissie heeft op basis van de uitkomsten van de online enquête een aanzet geschreven voor een visie op ons gemeente-zijn. Deze visie beschrijft hoe we met elkaar gemeente willen zijn, welke uitdagingen we zien voor onze gemeente en hoe we met elkaar als gemeente hiermee aan de slag kunnen gaan. Deze visie …

Visie op gemeente-zijn Lees verder »

Bericht van de kerkenraad

Jaap van Gils heeft besloten om zijn functie als voorzitter van de kerkenraad neer te leggen in verband met burn-out-klachten. Hij blijft wel aan als wijkouderling. Verder heeft Hans van der Does zijn functie van scriba en lid van de kerkenraad neergelegd. Hij heeft het afgelopen jaar naast het scribaat veel andere taken te doen …

Bericht van de kerkenraad Lees verder »

Bidstond

Op elke 2e zondag van de maand, vlak voor het begin van de avonddienst van 17.45 – 18.15 uur, komen we met een aantal gemeenteleden bij elkaar om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te danken en te bidden. Het afgelopen jaar is de gebedskring gewoon doorgegaan zonder dat we lijfelijk bij elkaar …

Bidstond Lees verder »

Agenda Kringwerk

16–20 maart  16 maart   17 maart  19 maart  GGGroepen GGG jongeren  jonge gezinnen gespreksgroep senioren (‘s middags)

31 maart: Gemeenteavond GemeenteGroeiGroep

Noteer in je agenda: 31 maart!!! Dan wordt er weer een Gemeente-avond georganiseerd door Gemeente Groei Groep. Iedereen is welkom. We gaan heerlijk zingen met medewerking van Gerard en Henk, Joke komt ons iets moois vertellen en uiteraard is er tijd voor een praatje met elkaar, misschien wel op een heel speciale manier. Tot dan

Scroll naar top