Bevestiging ambtsdragers en bezoekzuster op 20 maart 2022

20 maart 2022 zijn door dominee F.J. van Harten uit Scheveningen bevestigd als ouderling-kerkrentmeester: Jonneke Klinkenberg en Marcel Russchenberg. Tevens is voorgesteld als bezoekzuster: Jolanda van Duijn – van den Oever. We zijn als kerkenraad en gemeente erg blij dat deze mensen zich beschikbaar stellen en wensen hen een fijne en gezegende tijd in kerkenraad en consistorie.

Scroll naar boven