Advies van de beroepingscommissie

Afgelopen zondag hebben wij na de ochtenddienst een gemeentebijeenkomst gehouden om het voornemen te bespreken om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. Bij de start werd eerst kort het profiel van de nieuwe predikant toegelicht dat vorig jaar in overleg met de gemeente was vastgesteld. Aan de hand van dit profiel is de beroepingscommissie aan de slag gegaan om een predikant te vinden die hierin past. Namens de commissie heeft Marijke Bor tijdens de bijeenkomst toegelicht hoe de commissie te werk is gegaan en hoe zij tot het advies is gekomen om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. Vervolgens is het besluit van de kerkenraad toegelicht om dit advies over te nemen.
Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Hiervan werd (gelukkig) goed gebruik gemaakt. Hierbij werd onder andere gevraagd naar de vaardigheid van dominee Alblas om de jeugd van onze gemeente aan te spreken en op een frisse manier te kijken naar de wijze waarop wij invulling geven aan onder andere het jeugdwerk. Marijke heeft toegelicht dat de commissie op basis van haar gesprekken met dominee Alblas en de referenten er alle vertrouwen in heeft dat dominee Alblas in staat is om deze uitdagingen op te pakken.
Nadat alle vragen waren beantwoord, werd de gemeenteleden de vraag voorgelegd of zij het voornemen van de kerkenraad steunen om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. De stemming leverde een bijna unaniem besluit op om dit voornemen te steunen. 92% van het aantal uitgebrachte stemmen was voor het voorgenomen beroep. Dit betekent dat wij een beroep willen gaan uitbrengen op dominee Alblas. Voordat wij dit doen, willen wij conform de kerkorde de gemeente nog gelegenheid geven om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Tot en met vrijdag a.s. (29 april) kunnen bij Anja van der Wel, onze scriba, per mail of schriftelijk bezwaar worden aangetekend. Als dat niet gebeurt, dan brengen we op 7 mei a.s. een beroep uit op dominee Alblas. Hij heeft vervolgens drie weken de tijd om tot een besluit te komen. Wij wensen hem daarbij Gods wijsheid.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Constantijn Heemskerk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top