Informatieavond beroepingswerk

Maandag 4 juli aanstaande om 20.00 uur is er een informatieavond over het beroepingswerk, in de kerkzaal.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraagd het beroepingswerk te pauzeren. Dit verzoek houdt verband met de financiële situatie van de gemeente. Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld, waaruit blijkt dat we de komende jaren veel onderhoud moeten doen aan het kerkgebouw, de kosten hiervan zijn dusdanig hoog, dat dit grote invloed heeft op de financiële meerjarenraming, die weer nodig is voor het beroepingswerk. Uitgangspunt van de informatieavond is u op de hoogte te brengen van de uitdagingen en de mogelijkheden die hierbij passen.

Scroll naar boven