Kerk ’22-’26 van start! Hoe zijn we kerk van de Here Jezus Christus in deze tijd?

Kerk ’22-’26 van start
Hoe zijn we kerk van de Here Jezus Christus in deze tijd?
Noteer de avonden van 21 april en 24 mei in de agenda.
Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente onder
druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen
zijn. Een deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk
aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen ‘van buiten’ tot geloof. De kerk heeft
nauwelijks nog iets te zeggen in het maatschappelijk debat. Geloof delen met anderen is een
hele uitdaging.
Wat heeft dit alles te zeggen over hoe wij zelf het Evangelie van de Here Jezus ontvangen?
En over hoe we als kerkelijke gemeente in de samenleving van Valkenburg aan den Rijn
staan? Hebben we nog een boodschap voor onze tijdgenoten? Doet de kerk er nog toe?
Om antwoorden te vinden op die vragen zullen we op zoek moeten gaan naar de roeping
van de kerk en naar een Bijbelse kijk op hoe we kerk zijn in onze tijd. In de afgelopen paar
jaar zijn al enkele stappen gezet; denk aan de enquête en het visiedocument dat daarop is
geschreven. Het wordt hoog tijd om hiermee verder te gaan.
De komende maanden wil de kerkenraad samen met de gemeente bepalen wat voor vier
jaar onze volle aandacht moet krijgen in onze kerk. Dat gebeurt dan op grond van
bovenstaande vragen. We noemen dit zoekproces voorlopig Kerk ’22-’26.
Noteer alvast de avonden van donderdag 21 april en dinsdag 24 mei in de agenda. Op
deze avonden vinden de belangrijkste gesprekken en bezinning plaats. Het is dus belangrijk
dat zoveel mogelijk gemeenteleden meedoen. Zowel jong als oud(er). Meer informatie over
deze avonden volgt nog.

De werkgroep die dit proces ondersteunt is inmiddels ruim compleet en van start. Daarvoor
zijn we dankbaar! Bid a.u.b. dat we met elkaar ontdekken wat God van ons vraagt in de
komende jaren.

Rick van Elk

Scroll naar top