Solidariteitskas

In de komende week zal bij alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder de envelop Solidariteitskas 2022 in de brievenbus gedaan worden. In deze envelop zit een brief met uitleg en daaraan een acceptgiro met de voorgedrukte jaarbijdrage. Dit bedrag is de zogenaamde “generale kas”/kerkelijke belasting, zoals die elk jaar bij leden wordt geïnd. Van …

Solidariteitskas Lees verder »

Beroep ds Alblas

We hebben ons beroep afgelopen zaterdag overhandigd aan ds Alblas. Hij gaat samen met zijn echtgenote de komende weken een besluit nemen of hij ons beroep wil aannemen. Zij willen onze gemeente graag beter leren kennen. Donderdag 12 mei kennismaking met de gemeente Komende donderdagavond organiseren we voor hem en zijn echtgenote een kennismakingsavond met …

Beroep ds Alblas Lees verder »

Zorgbus

Uw ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het bezoekwerk te organiseren. Zoals u weet zijn er nog vijf vacatures voor ouderling en we proberen met deze kleine groep ouderlingen het bezoekwerk zo goed mogelijk te organiseren.  Een van de ideeën die daarbij opgekomen is, is het omdopen van de …

Zorgbus Lees verder »

Advies van de beroepingscommissie

Afgelopen zondag hebben wij na de ochtenddienst een gemeentebijeenkomst gehouden om het voornemen te bespreken om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. Bij de start werd eerst kort het profiel van de nieuwe predikant toegelicht dat vorig jaar in overleg met de gemeente was vastgesteld. Aan de hand van dit profiel is de …

Advies van de beroepingscommissie Lees verder »

Vacature koster

Koster (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte) Startdatum z.s.m. Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een confessionele gemeente waar ruimte is voor verschillen …

Vacature koster Lees verder »

Zicht op gemeente-zijn

Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente – zoals wij die kennen – al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er …

Zicht op gemeente-zijn Lees verder »

Vacature: koster voor 18 uur per week.

Koster (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte)Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk, en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een confessionele gemeente waar ruimte is voor verschillen in persoonlijke geloofsbeleving. …

Vacature: koster voor 18 uur per week. Lees verder »

Beroepingscommissie

Wat betreft de nieuwe predikant; we hebben van onze beroepingscommissie het advies gekregen om dominee J.B. Alblas uit Katwijk te beroepen. Wij hebben met de beroepingscommissie hierover gesproken en hebben besloten om het advies over te nemen. We hebben daarom het voornemen om hem te beroepen en we zijn dankbaar dat hij open staat voor …

Beroepingscommissie Lees verder »

Nieuw moderamen

De kerkenraad heeft na het afscheid van onze oud-ambtsdragers en het aantreden van onze nieuwe ambtsdragers ook een nieuw moderamen gekozen. We hebben hierbij conform onze nieuwe plaatselijke regeling een bredere samenstelling gekozen. Het nieuwe moderamen bestaat uit Adri Imthorn (voorzitter van het consistorie), Jonneke Klinkenberg (voorzitter van het college van kerkrentmeesters), Marijke Bor (voorzitter …

Nieuw moderamen Lees verder »

Scroll naar top