Beroepingswerk

Vanuit de kerkenraad kunnen wij u berichten dat de beroepingscommissie is gevormd: vanuit de kerkenraad nemen hieraan deel: Marijke Bor, Maartje de Mooij, Marnix Boers en Maarten van der Meij, vanuit de gemeente: Jaap Ottenkamp, Aad Gravekamp, Marrianne van der Plas en Andrea van der Plas. De commissie komt 23 september voor het eerst bij …

Beroepingswerk Lees verder »

Toegang eredienst

De overheid heeft de coronamaatregelen versoepeld en in navolging daarvan hebben wij besloten om te stoppen met vooraanmelding bij de ochtenddienst, zoals we dat ook al doen bij de avonddienst. Zowel de ochtend- als de avonddienst kunnen dus nu worden bezocht zonder vooraanmelding. We zijn blij dat we nu zonder vooraanmelding kunnen werken en hopen …

Toegang eredienst Lees verder »

Gemeente Groei Groepen

Het komend winterseizoen is begonnen met de startdienst op zondag 19 september. Ik hoop dat iedereen in de zomervakantie is opgeladen met nieuwe energie. En wat heerlijk dat we weer bij elkaar mogen komen en met elkaar kunnen spreken zoals we dat voor de coronacrisis deden. Het blijft wenselijk om 1,5 meter afstand tot elkaar …

Gemeente Groei Groepen Lees verder »

Jeugddienst 26 september

Gericht of met aandacht waarnemen met het oog, ook wel “kijken” genoemd. Iets wat we continu doen als we wakker zijn, als onze gezondheid dat toestaat uiteraard. Maar, is ‘kijken’ ook gelijk aan ‘zien’? En staat ‘bekeken worden’ gelijk aan ‘gezien worden’? Je kent het wel, heb je net een nieuw jurkje of een nieuwe …

Jeugddienst 26 september Lees verder »

Follow me

Beste jongeren, beste ouders, Een nieuw seizoen Follow Me catechisatie gaat beginnen!! Samen met andere jongeren tussen 12-16 jaar Christus leren kennen en groeien in geloof. Dit doen we door gesprekken, zingen, bidden en dit jaar ook door andere leuke spellen en activiteiten. We kijken er naar uit om alle jongeren weer te ontmoeten.

Verkiezingen 31 oktober

Verkiezing van ambtsdragers; uitnodiging tot het doen van aanbevelingen. Zondag 31 oktober houden we de twee jaarlijkse  verkiezingen van ambtsdragers voor de kerkenraad. Er zijn zestien vacatures te vervullen: drie diakenen, vijf ouderling-kerkrentmeesters, zes ouderlingen, twee jeugdouderlingen. Drie ambtsdragers zijn herkiesbaar. Zoals u leest zullen dit jaar een groot aantal ambtsdragers stoppen met hun werk …

Verkiezingen 31 oktober Lees verder »

Gastenmiddag

Gastenmiddag Voor de zomervakantie hebben we als diaconie gekeken naar de mogelijkheid om een gastenmiddag te organiseren. De besmettingen waren toen laag en de vooruitzichten goed. We zijn enthousiast begonnen met de voorbereidingen. Afgelopen week hebben we samen met de HVD gesproken over de huidige omstandigheden en bij de kerkrentmeesters gevraagd naar de regels vanuit …

Gastenmiddag Lees verder »

Scroll naar top