Agenda voor de jeugd

Er is de komende tijd weer veel te doen voor onze jeugd. Daarom hebben de jeugdouderlingen Theo van Velzen en Jeroen Zwaan het maar eens op een rijtje gezet: Jongerendienst 12 jan. 2020; 10.00 uur aula CBS de Burcht  TWR (Trans World Radio) Jeugddienst 26 jan. 2020; 18.30 uur hervormde kerk Valkenburg a/d Rijn …

Agenda voor de jeugd Lees verder »

Extra zendingsnieuws…

Als opvolging van ons deelgenootschap met Maarten en Gerdien Blom in Albanië, wordt dit onder andere familie Oudshoorn! We bidden de familie veel zegen, wijsheid en kracht toe in hun zendingswerk in Namibië. Namens de zendingscommissie,Caroline van Duijn

Zendingsdienst op 19 januari 2020

Aanvang: 10.00 uurVoorganger: Dhr. Maarten BlomMuzikale medewerking: kinderkoor Friends De collecte is bedoelt voor Joram en Danielle Oudshoorn en hun 4 kinderen Miriam, Thirza, Joelle en Elise, die werkzaam zijn in Namibië sinds zij uitgezonden zijn door de GZB op 1 juli 2018:‘Joram en Daniëlle: Namibië is een enorm divers land; er zijn grote verschillen …

Zendingsdienst op 19 januari 2020 Lees verder »

Verkiezing ambtsdragers

Op 29 december vonden er verkiezingen plaats voor een ambt in de kerkenraad.Nico Messenmaker  en William A. v.d. Plas zijn gekozen voor het ambt van ouderling.Marijke Bor – Buringa is gekozen voor het ambt van diaken. De gekozenen hebben hun verkiezing in beraad. De bevestiging van nieuwe ambtsdragers vindt plaats in de ochtenddienst van 26 …

Verkiezing ambtsdragers Lees verder »

Afscheid Kerkelijk werker Ad Bor

Op zondag 12 januari nemen we afscheid van onze kerkelijk werker Ad Bor. Ad heeft een functie als kerkelijk werker aangenomen in Boskoop per 1 januari  j.l. De kerkenraad gaat op zoek naar een nieuwe kerkelijk werker. Het was dominee Brunt die het initiatief nam om in onze gemeente een kerkelijk werker aan te stellen. …

Afscheid Kerkelijk werker Ad Bor Lees verder »

Ontmoetingsavond 15 januari

In vervolg op de ontmoetingsavond van november jl.. met als spreker Jack Nugter, organiseren wij als bijbelstudiegroep voor alle gemeenteleden een nieuwe avond op woensdag 15 januari a.s. met als thema VERTROUWEN. De avond begint om 20.00 uur met koffie en thee en misschien nog wat lekkers. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. Aan deze …

Ontmoetingsavond 15 januari Lees verder »

Welkom op deze nieuwe website!

Welkom. Ja, het was tijd voor een geheel vernieuwde website voor onze gemeente. We hebben hier veel tijd aan besteed en hopen dat we met deze nieuwe site de gemeente en iedereen daarbuiten beter kunnen informeren. We hebben geprobeerd alle informatie op een eenvoudige manier te ontsluiten. Helaas kunnen wij het kerkblad niet meer via …

Welkom op deze nieuwe website! Lees verder »

Scroll naar top