Voorbereiding op het beroepingswerk (de samenstelling, het traject en de vragenlijst)

Zoals eerder gemeld zal dominee Van der Laan D.V. februari 2021 met emeritaat gaan. Dat betekent dat we een nieuwe dominee zullen gaan beroepen voor de vervulling van de vacature. Voor de voorbereiding van het beroepingswerk is een commissie ingesteld, bestaande uit:Constantijn Heemkerk, voorzitterHans van der Does, scriba Marnix Boers, kerkrentmeesterMarijke Bor, diakenErik van Duijn, …

Voorbereiding op het beroepingswerk (de samenstelling, het traject en de vragenlijst) Lees verder »

Verscherpte coronamaatregelen

Het college van kerkrentmeesters heeft besloten, nu de omvang/toename van de coronabesmettingen nog steeds zorgelijk genoemd wordt, voorlopig de aanwezigheid van kerkgangers bij kerkdiensten op te schorten. Hoe spijtig en ingrijpend ook, menen wij dat het onder de huidige omstandigheden van wijsheid getuigd, om voorlopig tot en met de maand november alle bijeenkomsten stop te …

Verscherpte coronamaatregelen Lees verder »

Mondkapje verplicht

Met ingang van zondag 4 oktober a.s. geldt ‘tot nader order’, rondom kerkdiensten, voor mond- en neusbedekking de volgende regel; Een ieder ouder dan 12 jaar, die NIET zijn/haar zitplaats heeft ingenomen en/of NIET in staat is de 1,5 meter afstand regel continue te handhaven, draagt een mond/neuskapje. Kerkgangers dragen dus zolang ze bewegen/lopen een …

Mondkapje verplicht Lees verder »

Digitaal collecteren

Zoals eerder is bericht, hebben wij als college de verschillende mogelijkheden bekeken om te komen tot een extra (gebruikersvriendelijke) mogelijkheid om via de mobiele telefoon te geven aan de collectedoeleinden van onze kerk. Wij hebben gekozen voor de app van Givt (zie ter informatie de website www.givtapp.net). Vanaf nu kunt u gebruik maken van deze …

Digitaal collecteren Lees verder »

GemeenteGroeiGroepen gaan weer van start

De GemeenteGroeiGroepen starten weer in de week van 28 september. Wil je meer weten over jouw groep. Neem even contact op met Annette van der Meij (email via contactformulier)

Scroll naar top