Een kerkelijk werker gezocht

Beste gemeenteleden, Op de gemeente-avond van 20 mei hebben we toegelicht dat we als kerkenraad ernaar streven om op korte termijn een kerkelijk werker te vinden die onze gemeente kan ondersteunen ter overbrugging van de periode waarin we zonder predikant zijn. We gaan daarbij uit van een aanstelling van één jaar. De kerkelijk werker willen …

Een kerkelijk werker gezocht Lees verder »

Vacature kerkelijk werker

Voor de Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn zoeken wij naar een kerkelijk werker (24 uur – 40 uur per week) Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk, en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel …

Vacature kerkelijk werker Lees verder »

Beroepsorganisten bespelen ons orgel

Ook de beroepsorganisten hebben ons schitterende orgel ontdekt. Zo waren er twee van hen afgelopen week bezig met een opname in de kerk. Hieronder vindt u de link naar een van de twee opnames. Cees Wassenaar laat u hier het schitterende lied: “alle roem is uitgesloten” horen. Wij wensen u veel luisterplezier.

Samenvatting verslag kerkenraadsvergadering van 29 maart 2021

Het verslag van het moderamen is ter informatie toegestuurd aan de kerkenraad. Het moderamen heeft drie partijen gevonden waar mee een intake gesprek zal plaatsvinden om tot een voorstel te komen de kerkenraad te begeleiden in het proces van samenwerken. Eddy Vink heeft de financiële meerjarenraming gepresenteerd. Deze presentatie zal ook bij de gemeenteavond gebruikt …

Samenvatting verslag kerkenraadsvergadering van 29 maart 2021 Lees verder »

Samenvatting verslag kerkenraadsvergadering van 11 maart 2021

Tijdelijk moderamen werd benoemd. Constantijn Heemskerk (tijdelijk voorzitter), Anja van der Wel (tijdelijk scriba) en Marijke Bor. Kerkrentmeesters zullen op roulatiebasis deelnemen aan het moderamenoverleg. In juli zullen we evalueren en op basis hiervan kijken hoe verder te gaan. De verwachting is dat we in juli een stuk verder zijn op een aantal onderwerpen: een …

Samenvatting verslag kerkenraadsvergadering van 11 maart 2021 Lees verder »

Samenvatting verslag kerkenraadsvergadering van 1 maart 2021

Ds. G. Binnendijk, consulent voor onze gemeente, maakte kennis met de kerkenraad. Constantijn Heemskerk werd benoemd als tijdelijk voorzitter. Vooruitkijkend naar opvolging besloot de kerkenraad om een beschrijving te maken van wat er van de voorzitter verwacht wordt. De kerkenraad voerde het gesprek over de plaatsing van een artikel in Kerkewerk. Naar aanleiding hiervan hebben …

Samenvatting verslag kerkenraadsvergadering van 1 maart 2021 Lees verder »

Scroll naar top