Verkiezing ambtsdragers

Op de lijst geplaatst door kerkenraad en automatisch verkozen voor het ambt van ouderling- kerkrentmeester: Jan van der Nagel, Fluitekruid 13. Jan heeft ons laten weten zijn verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij met zijn keuze en wensen hem Gods zegen bij zijn werk straks in de gemeente. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen …

Verkiezing ambtsdragers Lees verder »

Tekst van de week

Voor u gelezen Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als …

Tekst van de week Lees verder »

Besluit dominee Alblas

Dominee Alblas heeft besloten om te bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht. Bij zijn besluit speelde een aantal overwegingen een rol. De eerste overweging is dat hij tot de conclusie is gekomen dat het pastorale werk, met name het crisispastoraat, minder hectisch is binnen onze gemeente in vergelijking met zijn …

Besluit dominee Alblas Lees verder »

Kerk ’22-’26 van start! Kom naar de volgende gemeente-avond op 24 mei!

Kerk ’22-’26 van start.Hoe zijn we kerk van de Here Jezus Christus in deze tijd?Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente onderdruk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassenzijn. Een deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijkaan de gemeente. …

Kerk ’22-’26 van start! Kom naar de volgende gemeente-avond op 24 mei! Lees verder »

Solidariteitskas

In de komende week zal bij alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder de envelop Solidariteitskas 2022 in de brievenbus gedaan worden. In deze envelop zit een brief met uitleg en daaraan een acceptgiro met de voorgedrukte jaarbijdrage. Dit bedrag is de zogenaamde “generale kas”/kerkelijke belasting, zoals die elk jaar bij leden wordt geïnd. Van …

Solidariteitskas Lees verder »

Beroep ds Alblas

We hebben ons beroep afgelopen zaterdag overhandigd aan ds Alblas. Hij gaat samen met zijn echtgenote de komende weken een besluit nemen of hij ons beroep wil aannemen. Zij willen onze gemeente graag beter leren kennen. Donderdag 12 mei kennismaking met de gemeente Komende donderdagavond organiseren we voor hem en zijn echtgenote een kennismakingsavond met …

Beroep ds Alblas Lees verder »

Zorgbus

In de hal van de kerk is de zorgbus bevestigd. Wij hopen van harte dat u gebruik zult maken van de zorgbus. U kunt daar een briefje in kwijt, waarin u voor uzelf of een ander kunt laten weten dat er zorg is om uzelf of de ander. Via de hier geplaatste QR-code kunt u …

Zorgbus Lees verder »

Advies van de beroepingscommissie

Afgelopen zondag hebben wij na de ochtenddienst een gemeentebijeenkomst gehouden om het voornemen te bespreken om een beroep uit te brengen op dominee Alblas. Bij de start werd eerst kort het profiel van de nieuwe predikant toegelicht dat vorig jaar in overleg met de gemeente was vastgesteld. Aan de hand van dit profiel is de …

Advies van de beroepingscommissie Lees verder »

Scroll naar top