Aanmelden voor doopdienst op 8 maart

Op zondagmorgen 8 maart is er weer een doopdienst. Aanmeldingen, voorzover nog niet gedaan, s.v.p. zo spoedig mogelijk bij  ds. Van der Laan (email)

Nieuwe ambtsdragers

Op 29 december vond de tweede ronde van de verkiezing van ambtsdragers plaats. Marijke Bor als diaken en Nico Messemaker als ouderling hebben hun verkiezing aanvaard. Wij zijn blij met hun keuze en wensen hen Gods zegen bij hun werk straks in de gemeente. Voor het ambt van ouderling resteert nu nog een vacature. De kerkenraad …

Nieuwe ambtsdragers Lees verder »

Muzikale traktatie door organisten

Op 24 januari 2020 staat er een concert- en samenzangavond gepland in onze kerk. Na enkele jaren die in het teken hebben gestaan van geldwerving, diverse activiteiten en de (nieuw)bouw van het orgel zelf, willen onze organisten graag iets terug doen aan een ieder die iets heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het orgel. Dit …

Muzikale traktatie door organisten Lees verder »

Agenda voor de jeugd

Er is de komende tijd weer veel te doen voor onze jeugd. Daarom hebben de jeugdouderlingen Theo van Velzen en Jeroen Zwaan het maar eens op een rijtje gezet: Jongerendienst 12 jan. 2020; 10.00 uur aula CBS de Burcht  TWR (Trans World Radio) Jeugddienst 26 jan. 2020; 18.30 uur hervormde kerk Valkenburg a/d Rijn …

Agenda voor de jeugd Lees verder »

Extra zendingsnieuws…

Als opvolging van ons deelgenootschap met Maarten en Gerdien Blom in Albanië, wordt dit onder andere familie Oudshoorn! We bidden de familie veel zegen, wijsheid en kracht toe in hun zendingswerk in Namibië. Namens de zendingscommissie,Caroline van Duijn

Zendingsdienst op 19 januari 2020

Aanvang: 10.00 uurVoorganger: Dhr. Maarten BlomMuzikale medewerking: kinderkoor Friends De collecte is bedoelt voor Joram en Danielle Oudshoorn en hun 4 kinderen Miriam, Thirza, Joelle en Elise, die werkzaam zijn in Namibië sinds zij uitgezonden zijn door de GZB op 1 juli 2018:‘Joram en Daniëlle: Namibië is een enorm divers land; er zijn grote verschillen …

Zendingsdienst op 19 januari 2020 Lees verder »

Verkiezing ambtsdragers

Op 29 december vonden er verkiezingen plaats voor een ambt in de kerkenraad. Nico Messenmaker  en William A. v.d. Plas zijn gekozen voor het ambt van ouderling. Marijke Bor – Buringa is gekozen voor het ambt van diaken. De gekozenen hebben hun verkiezing in beraad. De bevestiging van nieuwe ambtsdragers vindt plaats in de ochtenddienst …

Verkiezing ambtsdragers Lees verder »

Afscheid Kerkelijk werker Ad Bor

Op zondag 12 januari nemen we afscheid van onze kerkelijk werker Ad Bor. Ad heeft een functie als kerkelijk werker aangenomen in Boskoop per 1 januari  j.l. De kerkenraad gaat op zoek naar een nieuwe kerkelijk werker. Het was dominee Brunt die het initiatief nam om in onze gemeente een kerkelijk werker aan te stellen. …

Afscheid Kerkelijk werker Ad Bor Lees verder »

Scroll naar top