Bericht van de diaconie (uit Kerkewerk)

Wanneer u dit bericht leest, zijn de gasten van het Roosevelthuis alweer thuis. Wat hebben ze genoten, nadat er 2 jaar geen mogelijkheid was vanwege corona. Als diaconie zijn we dankbaar dat deze week nu wel door kon gaan.

Ondertussen gaan we al richting de zomervakantie. Als diaconie blijven we bezig met activiteiten om mensen te ondersteunen die dat nodig hebben. Dichtbij en ver weg. Ook u kunt daaraan een steentje bijdragen.

Op zondag 3 juli hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te vieren. Net als de vorige keer gaan we weer aan tafel, maar de wijn zullen we in aparte glaasjes uitdelen

De avondmaal collecte is dit keer bestemd voor Oekraïne. Zoals u eerder heeft kunnen lezen willen we dit jaar met de andere 2 diaconieën uit ons dorp activiteiten organiseren om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog daar. Vanuit Rijnsburg zijn er diverse transporten richting Oekraïne met hulpgoederen. Het transport is duur, we hopen hieraan een bijdrage te kunnen geven. Helpt u mee?

De week daarop, zondag 10 juli, is de uitgangscollecte voor kerk in Actie. Deze keer steunen we een project in India. Het is te vergelijken met het prachtige werk wat momenteel in Roemenië gedaan wordt. Kinderen uit lagere kasten worden opgevangen, krijgen bijles, ontspanning door sport en spel en spullen die ze nodig hebben om naar school te kunnen gaan. Op deze manier wil de kerk daar een bijdrage leveren aan  het ledigen van de nood, zodat harten open kunnen gaan voor het Evangelie.

Tot slot vragen we om uw medewerking. Het is namelijk zo dat de diaconie bezoekjes brengt bij een jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen om zo ook als gemeente met elkaar mee te leven. Van onze administrateur krijgen we ieder jaar netjes een lijst met huwelijks jubilea van mensen die ooit bij ons in de kerk getrouwd zijn. Maar we missen hierdoor wel de mensen die elders in de kerk getrouwd zijn. Heeft u zelf een jubileum of kent u iemand die dit binnenkort viert, wilt u dan contact opnemen met onze secretaris? Gegevens staan achterin kerkewerk. Dank u wel, zo kunnen we ook op deze manier met elkaar meeleven en missen we zo weinig mogelijk mensen.

Door de stijgende (energie)prijzen komen steeds meer mensen in de knel. Bij de voedselbank melden zich ook steeds meer mensen. Als diaconie kunnen we ons voorstellen dat het niet makkelijk is om met je zorgen op tafel te komen. Weet dat u een vertrouwelijk gesprek kunt aanvragen om samen met een diaken te kijken wat voor u de mogelijkheden zijn en hoe we u kunnen ondersteunen. Ook dat is een taak van de diaconie. U bent niet de enige.

Vriendelijke groeten,

namens de diaconie,

Marijke Bor

Scroll naar top