Voorbereidingscommissie op het beroepingswerk

Opdracht aan de commissie

De kerkenraad heeft op 29 juni 2020 besloten de Voorbereidingscommissie Beroepingswerk in te stellen. 

De commissie heeft de volgende opdracht:

  1.  Een advies aan de kerkenraad uit te brengen over:
    • een visie op gemeente-zijn, vertaald in een beleidsplan.
    • een profiel voor de te beroepen predikant
    • in de ontwikkeling van die visie mee te nemen de recente ontwikkelingen mbt live-streaming van kerkdiensten en het eventueel aanstellen van een kerkelijk werker. Het ontwerp van een profiel van kerkelijk werker dat nu bij de kerkenraad ligt, daarin mee te nemen en ook daarover een advies uit te brengen.
    • alles te doen wat nodig is om de nog in te stellen beroepingscommissie in staat te stellen met het beroepingswerk te beginnen. Dit houdt in dat ook advies wordt uitgebracht over beleidskeuzes die mogelijk in dat proces gemaakt moeten worden.

De kerkenraad heeft de voorbereidingscommissie  verzocht om bij het advies aan de kerkenraad zoveel mogelijk te kijken naar het draagvlak in de gemeente en de gemeente daarbij te betrekken en aan dit proces aandacht te besteden op een manier dat de gemeente in brede zin zich betrokken voelt en ook daadwerkelijk mee participeert. Zo nodig mogen daarvoor creatieve mogelijkheden worden aangewend om het proces een zodanige meerwaarde te laten genereren dat dit de betrokkenheid en saamhorigheid binnen de gemeente bevordert.

Een geslaagde gemeente-avond

We hebben afgelopen donderdag met elkaar een mooie gemeente-avond mogen houden. Weliswaar online, maar via de telefoon en WhatsApp kregen we veel vragen van kijkers die we later op de avond konden beantwoorden. Joke van der Meij startte met een presentatie over de werkzaamheden van de voorbereidingscommissie. Deze commissie heeft de afgelopen maanden met behulp

Lees verder »

Uitkomsten vragenlijst beroepingswerk

  Wij hebben vorig jaar een commissie benoemd met als opdracht om het beroepingswerk voor te bereiden en daarbij een profiel van de nieuwe predikant voor onze gemeente en een visie op gemeente-zijn op te stellen. Deze voorbereidingscommissie heeft met het oog hierop vorig najaar een vragenlijst uitgezet in onze gemeente. De uitkomsten daarvan zijn

Lees verder »

Korte online vragenlijst

Beste gemeenteleden, Wij willen u hartelijk bedanken voor het meekijken en meedoen aan de gemeente-avond over het beroepingswerk en de financiën van onze gemeente. In aansluiting daarop willen wij u vragen om een korte online vragenlijst in te vullen. Ook als u de uitzending van de gemeente-avond niet heeft gezien, nodigen wij u van harte

Lees verder »

Gemeente-avonden over het beroepingswerk

Beste gemeenteleden, Wij hebben u een paar weken geleden geïnformeerd dat de voorbereidingen voor het beroepingswerk in volle gang zijn. Wij willen u daarbij betrekken en dat willen we doen door een aantal gemeente-avonden te organiseren. Gelet op de huidige Coronamaatregelen willen we dit online doen op dezelfde wijze waarop wij onze kerkdiensten uitzenden. Wij

Lees verder »

Vragenlijst Wie zijn wij als Hervormde Gemeente?

Vragenlijst Wie zijn wij als Hervormde Gemeente? Valkenburg, 1 november 2020 Best gemeentelid, Dominee Van der Laan zal februari 2021 D.V. met emeritaat gaan. Dat betekent dat we voor onze gemeente een nieuwe predikant gaan zoeken en dat we tijdelijk een vacature zullen hebben. Deze vacaturetijd biedt ons als gemeente de kans om ons te

Lees verder »

Voorbereiding op het beroepingswerk (de samenstelling, het traject en de vragenlijst)

Zoals eerder gemeld zal dominee Van der Laan D.V. februari 2021 met emeritaat gaan. Dat betekent dat we een nieuwe dominee zullen gaan beroepen voor de vervulling van de vacature. Voor de voorbereiding van het beroepingswerk is een commissie ingesteld, bestaande uit:Constantijn Heemkerk, voorzitterHans van der Does, scriba Marnix Boers, kerkrentmeesterMarijke Bor, diakenErik van Duijn,

Lees verder »
Scroll naar top