Voorbereidingscommissie op het beroepingswerk

Opdracht aan de commissie

De kerkenraad heeft op 29 juni 2020 besloten de Voorbereidingscommissie Beroepingswerk in te stellen. 

De commissie heeft de volgende opdracht:

  1.  Een advies aan de kerkenraad uit te brengen over:
    • een visie op gemeente-zijn, vertaald in een beleidsplan.
    • een profiel voor de te beroepen predikant
    • in de ontwikkeling van die visie mee te nemen de recente ontwikkelingen mbt live-streaming van kerkdiensten en het eventueel aanstellen van een kerkelijk werker. Het ontwerp van een profiel van kerkelijk werker dat nu bij de kerkenraad ligt, daarin mee te nemen en ook daarover een advies uit te brengen.
    • alles te doen wat nodig is om de nog in te stellen beroepingscommissie in staat te stellen met het beroepingswerk te beginnen. Dit houdt in dat ook advies wordt uitgebracht over beleidskeuzes die mogelijk in dat proces gemaakt moeten worden.

De kerkenraad heeft de voorbereidingscommissie  verzocht om bij het advies aan de kerkenraad zoveel mogelijk te kijken naar het draagvlak in de gemeente en de gemeente daarbij te betrekken en aan dit proces aandacht te besteden op een manier dat de gemeente in brede zin zich betrokken voelt en ook daadwerkelijk mee participeert. Zo nodig mogen daarvoor creatieve mogelijkheden worden aangewend om het proces een zodanige meerwaarde te laten genereren dat dit de betrokkenheid en saamhorigheid binnen de gemeente bevordert.

Voorbereiding op het beroepingswerk (de samenstelling, het traject en de vragenlijst)

Zoals eerder gemeld zal dominee Van der Laan D.V. februari 2021 met emeritaat gaan. Dat betekent dat we een nieuwe dominee zullen gaan beroepen voor de vervulling van de vacature. Voor de voorbereiding van het beroepingswerk is een commissie ingesteld, bestaande uit:Constantijn Heemkerk, voorzitterHans van der Does, scriba Marnix Boers, kerkrentmeesterMarijke Bor, diakenErik van Duijn,

Lees verder »

Vragenlijst Wie zijn wij als Hervormde Gemeente?

Vragenlijst Wie zijn wij als Hervormde Gemeente? Valkenburg, 1 november 2020 Best gemeentelid, Dominee Van der Laan zal februari 2021 D.V. met emeritaat gaan. Dat betekent dat we voor onze gemeente een nieuwe predikant gaan zoeken en dat we tijdelijk een vacature zullen hebben. Deze vacaturetijd biedt ons als gemeente de kans om ons te

Lees verder »
Scroll naar top