Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Koffiemoment actie financiën gemeente 11 februari

Geacht gemeentelid, We hebben u de afgelopen tijd herhaaldelijk laten weten dat de financiële situatie in onze gemeente zorgelijk is. Dit komt door hoge onderhoudskosten van het kerkgebouw voor de komende jaren (meerjaren-onderhoudsplan), gestegen prijzen en het niet voldoende meestijgen van de inkomsten van de kerk. Dit heeft consequenties voor het beroepingswerk. In 2022 is hierover gesproken tijdens een gemeenavond, waarin we u hebben bijgepraat over het noodzakelijke onderhoud en de kosten die we

Lees verder »

Geef vandaag voor de kerk van morgen – Kerkbalans 2023

Beste gemeenteleden, Wij benaderen u hierbij voor de actie kerkbalans 2023, maar willen eerst graag terugblikken. Als gemeente zijn we in 2021 gestart met het beroepingswerk. Om een dominee te kunnen beroepen is ook een sluitende meerjarenbegroting nodig. In die begroting moet ook ruimte zijn om het noodzakelijke (groot) onderhoud te financieren. De komende jaren moeten we een aantal grote investeringen doen. Denk hierbij aan het vervangen van de glas-in-loodramen, dak- en gevelreparaties, nieuwe

Lees verder »

Start gespreksgroep Plus Pastoraal Team – Als je iemand verloren hebt

Het Plus Pastoraal Team zal een gespreksgroep starten om mensen die iemand verloren hebben de gelegenheid te bieden met anderen de verlieservaringen te delen. Als eerst een tijd van persoonlijke verwerking is geweest, is het goed met anderen hierover te praten. Kort na het overlijden van een dierbare is er vaak nog wel gelegenheid om met vrienden, familie en gemeenteleden te spreken over het gemis. Maar na enige tijd wordt het stiller. Als je

Lees verder »

Week van gebed voor eenheid

Dit jaar doen we als Valkenburgse kerken mee met de wereldwijde ‘Week van gebed voor eenheid’, samen met andere kerken van de burgerlijke gemeente Katwijk. Op maandag 16 januari verzorgen wij de bijeenkomst in samenwerking met de gereformeerde Goede Herderkerk, aanvang is 19.00 uur. – maandag 16 januari: Gereformeerde Kerk Valkenburg– dinsdag 17 januari: Vredeskerk Katwijk – woensdag 18 januari: PKN Rijnsburg (locatie Voorhof)– donderdag 19 januari: Baptistengemeente Katwijk  Jullie zijn uiteraard hartelijk welkom om deel

Lees verder »

Voorjaarsmarkt 2023

Beste mensen, We zijn gestart met de organisatie van een nieuwe bazaar die we “Voorjaarsmarkt” gaan noemen. Op vrijdagavond 17 maart houden we een talentenveiling waarin talenten van onze eigen gemeenteleden worden aangeboden of waar u naar een talent kunt vragen. Op zaterdag 18 maart staat de Voorjaarsmarkt op de planning waar leuke en lekkere dingen te koop zijn, waar kinderen zich kunnen vermaken en wat een gezellig samenzijn zal worden. Het doel van

Lees verder »

DE-punten (van Douwe Egberts)

Gelukkig kan iedereen op zijn eigen wijze een bijdrage leveren aan de diaconale opdracht, die niet alleen de diakenen, maar ook ieder lid van de gemeente heeft. Hierbij nogmaals kort de actie voor de DE-punten onder uw aandacht. Heeft u punten en gebruikt u ze niet? Wilt u ze dan doneren aan de voedselbank? Zij krijgen er pakken koffie voor, waarmee ze weer veel mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank blij kunnen maken.

Lees verder »

Energietoeslag

U heeft er vast over gehoord en/of gelezen. Ieder huishouden krijgt in de maanden november en december een toeslag van 190 euro. Veel mensen zullen dit hard nodig hebben om zelf hun energierekening te betalen. Dan is het fijn dat u dit in ieder geval krijgt. Er zijn ook mensen die dit eigenlijk niet zo nodig hebben en er zijn mensen die het ook met die 190 euro niet redden. Bij de diaconie hebben

Lees verder »

Roosevelthuis

Ook het komende jaar zullen we weer gezamenlijk met andere diaconieën een vakantieweek organiseren in het Roosevelthuis te Doorn. Deze week zal DV gehouden worden van 18 tot 25 maart 2023. Als u mee wilt of iemand weet die u dat zou gunnen, wilt u dan contact opnemen met onze diaken Gerard van Duin? Opgeven kan nog deze hele maand. Omdat er minder plaatsen ter beschikking zijn, zullen we bij meer opgaven dan er

Lees verder »

Van U is de toekomst

Geacht gemeentelid, Als gemeente kunnen wij ons soms zorgen maken over hoe het zal gaan met de kerk. Hoe kunnen wij jongeren bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en geloof nog nodig? Het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’ getuigt van een vertrouwen in een ander perspectief. In de Bijbel lezen wij dat er een houding

Lees verder »

Verkiezing diaken Adriana Corsel-van Tilburg

Tussentijds zijn er drie vacatures ontstaan in de kerkenraad. Op de lijst geplaatst door kerkenraad en automatisch verkozen voor het ambt van diaken: Adriana Corsel-van Tilburg, Burg. Lotsystraat 22. Adriana heeft ons laten weten haar verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij met haar keuze en wensen haar Gods zegen bij haar werk straks in de gemeente. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van Adriana Corsel, kunnen tot en met zaterdag 17

Lees verder »
Scroll naar boven