Profiel predikant

     

Beste gemeenteleden,

Op onze gemeente-avond in mei hebben wij het conceptprofiel van onze nieuwe predikant toegelicht, zoals dit was opgesteld door de voorbereidingscommissie. Ter voorbereiding van onze gemeente-avond hebben wij het profiel, de profielschets en toelichting daarop van de voorbereidingscommissie bij u thuisbezorgd, zodat u die vooraf kon doornemen en vragen hierover kon stellen aan de voorbereidingscommissie. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie verschillende positieve reacties ontvangen vanuit onze gemeente en een zeer beperkt aantal inhoudelijke vragen. Mede naar aanleiding daarvan hebben wij als kerkenraad het conceptprofiel en de bijbehorende profielschets op 31 mei jongstleden definitief vastgesteld. Deze zullen worden gebruikt door de beroepingscommissie. Hier vindt u de definitieve versie van het profiel en de profielschets. (downloaden)

De kerkenraad.

Scroll naar top