Actie Kerkbalans 2020

Aan de leden van de Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn

Wat is de kerk u waard?

“De kerk is een warme plek waar je God en elkaar kunt ontmoeten”

Ieder jaar, als wij u benaderen met de actie Kerkbalans, wordt u uitgenodigd om na te denken over de vraag wat de kerk, de Hervormde kerk in Valkenburg, u -persoonlijk en heel concreet: dit jaar- waard is. Hebt u de kerk misschien nodig om te volharden in uw geloof? Is geloven zonder gemeenschap niet te moeilijk, en wordt u daarin gesterkt door het wekelijks bezoeken van de eredienst? Of is de kerk voor u meer een ontmoetingsplek, om samen te bidden en te vieren? Of komt u niet zo vaak in de kerk maar vindt u het toch belangrijk dat de plaatselijke gemeente er is, voor belangrijke momenten in uw leven als doop, huwelijk of rouw, of gewoon, dat het een goed gevoel is dat de gemeente er is? Dat de gemeente aandacht besteedt aan de zieken, ouderen, en kansarme mensen, binnen de gemeente en daarbuiten? Of misschien is de kerk voor u wel een spiritueel en cultureel centrum waar ook buiten de eredienst allerlei initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van toerusting, zingeving, muziek…..

Kerkbalans 2020, Geef voor je kerk.

“De kerk is een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan”

Opnieuw vraagt uw plaatselijke gemeente om bij te dragen aan de actie Kerkbalans, de landelijke actie die dit jaar voor de 46ste keer op rij wordt georganiseerd. Want ieder jaar weer is veel geld nodig voor de instandhouding van de eredienst. Met uw bijdrage aan Kerkbalans “voorziet u de kerk van reisgeld om te kunnen blijven pelgrimeren”: het woord van Jezus Christus uit te dragen in de wereld, door te kunnen gaan met godsdienstonderricht, diaconie, bidden, vieren… Een centrum van gemeenschapszin, solidariteit en cohesie te zijn, en mensen uit te dagen om niet alleen maar bezig te zijn met dagelijkse beslommeringen, streven naar succes of juist verwerken van tegenslag en verdriet.

Juist in deze tijd van economische onzekerheid kan de kerk van extra waarde zijn. Wij beseffen dat veel gemeenteleden in inkomen achteruit gaan, maar durven het toch aan u weer te vragen om zo mogelijk een extra financiële inspanning. Ieder jaar weer zijn we onder de indruk hoe genereus de mensen zijn. Doet u ook dit jaar weer mee?
De lopers zullen in de week van 20 januari de actie kerkbalans bij u thuis afgeven om ze in de week van 25 januari de envelop met het toegezegde bedrag weer bij u op te halen.

Namens het college van Kerkrentmeesters
Johan ten Haken, secretaris

Scroll naar top