Actie Kerkbalans

Hulp gezocht bij het wegbrengen en ophalen van de enveloppen actie Kerkbalans

In de week van 18 januari tot en met 1 februari 2020 staat de jaarlijkse "Actie Kerkbalans" weer gepland. In deze week gaan de ambtsdragers samen met de vele vrijwilligers van onze gemeente weer op pad om de enveloppen weg te brengen en weer op te halen. Omdat de inkomsten van deze actie zeer belangrijk zijn voor onze gemeente, hebben wij de laatste jaren ervoor gekozen voor een meer persoonlijke benadering van deze actie. Dit houdt in dat de gehele kerkenraad met nog een aantal andere vrijwilligers meehelpen met de actie kerkbalans. Hierdoor hoeft elke vrijwilliger "maar" een aantal straten te lopen, waardoor er meer tijd en aandacht per adres besteed kan worden. Dit komt ten gunste van de opbrengst van de Actie Kerkbalans, is de laatste jaren gebleken. Om deze belangrijke vrijwilligers gaat het nu. Langs deze weg willen wij graag vragen om ons te helpen bij de Actie Kerkbalans 2020. Wat wordt er dan precies van je verwacht? In de eerste week dienen de enveloppen afgegeven te worden. In de daarop volgende week weer bij dezelfde adressen opgehaald te worden. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe minder adressen per loper er gelopen hoeven te worden. In de praktijk komt dit neer op circa 1 à 2 straten per loper. Wilt U / wil je ons dit jaar ook weer helpen om deze actie tot een succes te maken? Meld je dan nu aan bij ondergetekende via onderstaand e-mailadres. Alvast bedankt voor uw reactie.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Johan ten haken

Penningmeester rentmeesterhgv@gmail.com

Scroll naar top