Afscheid ds. H.E.J. van der Laan

De ochtenddienst van 25 september is een bijzondere dienst. Dan vindt dus de start van het winterwerk plaats. Maar het is ook een dienst waarin we stil staan bij het afscheid van ds. Van der Laan en bij zijn emeritaat. Dat was destijds allemaal behelpen vanwege de beperkingen van de pandemie. Nu is er alsnog gelegenheid om hem en zijn vrouw de hand drukken. Dubbelop fijn dat dominee Van der Laan die morgen voorgaat! De dienst is voorbereid door de jeugddienstcommissie, die er een echte dienst voor alle generaties van heeft gemaakt. Ook voor deze dienst geldt daarom de oproep: “Aan tafel!”

Scroll naar top