Afscheid Kerkelijk werker Ad Bor

Op zondag 12 januari nemen we afscheid van onze kerkelijk werker Ad Bor. Ad heeft een functie als kerkelijk werker aangenomen in Boskoop per 1 januari  j.l. De kerkenraad gaat op zoek naar een nieuwe kerkelijk werker.

Het was dominee Brunt die het initiatief nam om in onze gemeente een kerkelijk werker aan te stellen. En sinds 2007 is dat Ad geweest. 12 jaar lang heeft hij met enthousiasme en liefde voor de gemeente diverse taken op zich genomen. Hij was mede verantwoordelijk voor het uitrollen van Follow me (en Follow next) als catechese voor de jongeren. Stond aan de wieg van de vele groeigroepen in onze gemeente en kwam ook met nieuwe initiatieven, zoals het bespreken van een boek. Daarnaast ging Ad geregeld voor in de kerkdienst.
We willen Ad dan ook hartelijk bedanken voor al het werk wat hij in onze gemeente heeft gedaan en zijn blij dat hij als gemeente lid een aantal activiteiten blijft doen. Zo blijft Ad coördinator van het Plus Pastoraal Team. Nogmaals Ad; namens de gemeente hartelijk dank en Gods zegen gewenst in de nieuwe werkkring.

Scroll naar top