Avondmaalscollecte 2 februari 2020 (geen deurcollecte!!)

Vakantieweek in F.D. Roosevelthuis in  Doorn. 

De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor het Diaconaal Streekcontact Duin- en Bollenstreek, welke onderdeel is van de landelijke Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting wil er voor zorgen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom biedt zij in samenwerking met en met steun van de Protestante Kerk vakantieweken aan mensen voor wie het door ziekte, beperking of anderszins moeilijk is om op vakantie te gaan. Jaarlijks genieten ongeveer 1600 gasten samen met 1400 vrijwilligers van een heerlijke week vakantie. Deze vrijwilligers helpen bij de verpleegkundige zorg, wassen en aankleden, recreatieve activiteiten of in de bediening. Elke week is er een predikant of een kerkelijk werker die uiteraard op vrijwillige basis de pastorale zorg verleent. Veel mensen leven eenzaam en willen graag hun verhaal kwijt. Kortom, dit is echt diaconaal kerk zijn. De meeste van deze vakantieweken, die jaarlijks in het F.D. Roosevelthuis in Doorn, na de nieuwbouw ‘het nieuw Hydepark’ worden gehouden, worden georganiseerd door werkgroepen en commissies uit het hele land. Voor onze regio ligt de organisatie in handen van het ‘Diaconaal Streekcontact Duin- en Bollenstreek’ waarvan Geralda en Ada namens onze diaconie afgevaardigde zijn. Ook dit jaar gaan er een vijftal gemeenteleden vanuit onze gemeente naar deze vakantieweek. Deze is D.V 28 maart tot 4 april 2020.  Om er voor te zorgen dat het mogelijk blijft deze vakantieweken ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren willen wij een beroep doen op u om dit werk met uw gave en uw gebed te ondersteunen. 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage, 

Ada Schuitemaker 

NB: In het kerkblad staat abusievelijk vermeld dat er een deurcollecte wordt gehouden na afloop van de avondmaalsdiensten. Deze zou bestemd zijn voor de zendingscommissie. Voor de duidelijkheid berichten wij dat er geen deurcollecte wordt gehouden. 

 

Scroll naar top