Beleidsplan

Beste allen,

Wij hebben het beleidsplan vastgesteld in onze afgelopen vergadering. We hebben hierbij eerst teruggeblikt op de gemeente-avond waarin de missie en de speerpunten van het beleidsplan zijn besproken. We hebben geconcludeerd dat de uitvoering van de speerpunten niet eenvoudig zal zijn. Dat is voor ons echter geen reden om die te laten lopen. Ze zijn uit de enquête en de gemeente-avonden van vorig jaar naar voren gekomen en we willen daarom hiermee aan de slag gaan. Dit vraagt brede support. Wij willen u vragen om hiervoor te bidden. Verder kregen we de vraag hoe het zit het met het bestaande beleid dat in het beleidsplan is opgenomen. Staat alles de komende jaren vast? Het antwoord is nee. De speerpunten in ons beleidsplan geven richting waar we naar toe willen bewegen als gemeente en zijn daarmee ook richtinggevend voor het toekomstige beleid van onze gemeente. De uitwerking van de speerpunten in het beleidsplan kan dus bijvoorbeeld leiden tot aanpassing van het huidige beleid of resulteren in nieuw beleid.

Hartelijke groet,

kerkenraad.

Scroll naar boven