Beleidsplan 2020 – inspraak vanuit de gemeente

Het afgelopen jaar is het beleidsplan uit 2012 door de kerkenraad geëvalueerd en op een aantal plaatsen aangepast. Het aangepaste beleidsplan is op de website van de gemeente geplaatst (Zie link). Het is nu aan de gemeente om het plan door te lezen en eventuele opmerkingen door te geven aan de scriba. Dit kan per email.  Als u een afdruk wilt, kunt u contact opnemen met de scriba. In verband met de omvang wordt deze niet in voorraad afgedrukt.  Op de gemeenteavond in het voorjaar worden de opmerkingen besproken en het plan eventueel gewijzigd. Daarna wordt het door de kerkenraad vastgesteld.

Scroll naar top