Beroepingscommissie

Wat betreft de nieuwe predikant; we hebben van onze beroepingscommissie het advies gekregen om dominee J.B. Alblas uit Katwijk te beroepen. Wij hebben met de beroepingscommissie hierover gesproken en hebben besloten om het advies over te nemen. We hebben daarom het voornemen om hem te beroepen en we zijn dankbaar dat hij open staat voor een beroep. Wij willen ons voornemen zondag 24 april aansluitend op de eredienst ’s ochtends met u bespreken. De beroepingscommissie zal dan toelichten hoe zij tot haar advies is gekomen. U bent dan in de gelegenheid om vragen te stellen en vervolgens zullen wij de aanwezige stemgerechtigde leden vragen om hierover hun stem uit te brengen. Wanneer een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen ons voornemen ondersteunt, dan zullen wij een beroep uitbrengen op dominee Alblas, tenzij een bezwaar wordt ingediend tegen de gevolgde procedure. Stemgerechtigde leden van onze gemeente kunnen na de stemming bezwaar indienen bij Anja van der Wel. Mochten er geen bezwaren worden ingediend, dan zullen wij op 7 mei overgaan tot het uitbrengen van een beroep op dominee Alblas. Vanaf de dag dat wij een beroep hebben uitgebracht, is er een termijn van drie weken waarbinnen dominee Alblas moet besluiten of hij het uitgebrachte beroep wil aanvaarden. We willen u vragen om in gebed te gaan en God te vragen om onze gemeente en dominee Alblas te leiden bij het maken van de keuzes die aan ons voorliggen.

Scroll naar top