Beroepingscommissie: doet u mee?

Op de gemeente-avond in mei hebben we aangekondigd dat we met informatie zouden komen over de beroepingscommissie. We vinden het als kerkenraad belangrijk dat onze gemeente wordt betrokken bij het beroepingswerk. We willen daarom meer dan in het verleden een beroep doen op onze gemeenteleden om deel te nemen aan de beroepingscommissie. Met het oog daarop zouden we het fijn vinden als de beroepingscommissie voor de helft zou kunnen bestaan uit gemeenteleden die niet in de kerkenraad zitten. We denken bij de commissie aan een totale omvang van acht leden; dus vier leden uit de gemeente en vier kerkenraadsleden. Wij willen u vragen om serieus te overwegen om uw bijdrage te leveren aan het beroepingswerk door deel te nemen aan deze commissie. Bij voorkeur zouden we graag verschillende leeftijden terug zien in de commissie, vergelijkbaar met de opbouw van onze gemeente.

We verwachten dat de beroepingscommissie tijdens de zomerperiode een start kan maken door een plan van aanpak op te stellen en zich kan voorbereiden aan de hand van de documentatie die de voorbereidingscommissie voor haar heeft opgesteld. Als u deelneemt aan de commissie, dan moet u er rekening mee houden dat u hier regelmatig tijd aan zult besteden. Dit zal in de praktijk fluctueren; bij wijze van spreken de ene week een uur en de andere week vier uur. Maar: het is een mooie manier om samen met andere gemeenteleden direct betrokken te zijn bij de zoektocht naar onze nieuwe predikant.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Anja van der Wel, onze scriba (06-38 90 12 00, scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl). Wij willen u vragen om u uiterlijk 25 juni aan te melden. Wij willen als kerkenraad voor de zomervakantie de beroepingscommissie benoemen, zodat die een start kan maken met haar voorbereidingen.

De kerkenraad.

Scroll naar top