Digitaal collecteren

Zoals eerder is bericht, hebben wij als college de verschillende mogelijkheden bekeken om te komen tot een extra (gebruikersvriendelijke) mogelijkheid om via de mobiele telefoon te geven aan de collectedoeleinden van onze kerk.

Wij hebben gekozen voor de app van Givt (zie ter informatie de website www.givtapp.net). Vanaf nu kunt u gebruik maken van deze app en “op afstand” geven aan onze kerk.

Hieronder vindt u een korte gebruikersinstructie.

Installeren van de app:
1. Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.
2. Van belang bij de installatie zijn o.a. uw persoonlijke gegevens als uw adres, betaalrekeningnummer en 06 nummer.
3. Kies voor Installeren en doorloop de Accountconfiguratie.
4. Wacht tot de app volledig is geïnstalleerd.

Gebruik van de app:
5. Open de app
6. De app vraagt: ‘Hoeveel wil je geven?’ voor de 1e collecte (Diaconie)
7. Kies een gewenst bedrag in bij ‘0’
8. Voeg bij ‘+ Collecte toevoegen’ de 2e collecte toe (Kerk)
9. Voeg bij ‘+ Collecte toevoegen’ de 3e collecte toe (‘Uitgangscollecte / overig’)
10. Kies ‘Volgende’
11. Vervolgens is er een keuze uit 4 betalingsopties (‘Collectemiddel’, ‘QR-code’, ‘Lijst’, en ‘Locatie’) onder ‘Kies hoe je wil geven’. Vooralsnog richten wij ons hier even op de keuzemogelijkheid ‘Lijst’*. Kies ‘Lijst’.
12. Selecteer ‘Herv. Gem. Valkenburg Z-H’ en
13. Druk op ‘Geven’ onderaan.
14. U krijgt een melding dat de betaling is geslaagd en deze wordt afgeschreven van uw rekening.

*De overige opties zijn nog niet beschikbaar. Op termijn is ook mogelijk om via een zender in de collectezak te betalen of via een QR-code die kan worden gescand via bijvoorbeeld een tweede scherm (www.hervormdegemeentevalkenburg.nl ) of een sticker.

Zoals eerder is verwoord blijven de vertrouwde betalingsroutes via onze collectemunten en/of het overmaken via de rekeningnummers gewoon nog bestaan.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte via het kerkblad en de website van onze gemeente (www.hervormdegemeentevalkenburg.nl).

Een hartelijke groet,
Namens het college van kerkrentmeesters,
Eddy Vink
Penningmeester

Scroll naar top