Een geslaagde gemeente-avond

We hebben afgelopen donderdag met elkaar een mooie gemeente-avond mogen houden. Weliswaar online, maar via de telefoon en WhatsApp kregen we veel vragen van kijkers die we later op de avond konden beantwoorden.

Joke van der Meij startte met een presentatie over de werkzaamheden van de voorbereidingscommissie. Deze commissie heeft de afgelopen maanden met behulp van de uitkomsten van een online enquête een analyse gemaakt van wat er leeft binnen de gemeente, een profiel voor onze nieuwe predikant en een visie op gemeente-zijn. Joke trok in haar presentatie een mooie vergelijking tussen de commissie en onze gemeente; waarbij ze vertelde dat de commissie bestaat uit gemeenteleden met verschillende opvattingen, werkwijze et cetera en ondanks de onderlinge verschillen erin zijn geslaagd om op een mooie manier met elkaar op te trekken. Dat geldt ook voor onze gemeente; we bestaan uit verschillende personen met verschillende ideeën en gedachten, maar we mogen ons verenigd weten in ons geloof in God en Jezus Christus als onze Verlosser.

Vervolgens heeft Eddy Vink de financiën van onze gemeente toegelicht met het oog op het beroepingswerk. Om een dominee te kunnen beroepen, hebben we een solvabiliteitsverklaring nodig van de PKN. Om deze verklaring te krijgen, moeten we een financiële meerjarenraming indienen waarbij de kosten en inkomsten in balans zijn. Dat is nu nog niet het geval. We staan daarom voor een tweesprong:

1) we gaan bezuinigen op onze kosten en proberen daarom een parttime predikant te beroepen of

2) we gaan met elkaar onze jaarlijkse ledenbijdragen (via collecten en Actie Kerkbalans) verhogen.

Bij een parttime predikant zouden we uitgaande van het financiële plaatje waarschijnlijk uitkomen op een predikant die grofweg vier dagen in de week bij ons wil gaan werken. Dat betekent dus dat hij niet alles kan doen wat onze eerdere predikanten konden doen. Daarover zullen we met hem dan afspraken moeten maken, bijvoorbeeld minder pastoraal bezoek en minder betrokkenheid bij de catechisatie.

Op de gemeente-avond op 20 mei willen wij u informeren over de uitkomsten van deze online vragenlijst. Verder willen wij u tijdens deze gemeente-avond de uitkomsten toelichten van de online enquête van vorig najaar ten behoeve van het beroepingswerk. De uitkomsten van deze online enquête staan op de website van onze gemeente en kunt u alvast doornemen ter voorbereiding van onze gemeente-avond. Daarnaast willen wij op de gemeente-avond het conceptprofiel van onze nieuwe predikant aan u voorleggen.

Vervolgens willen wij op de gemeente-avond op 24 juni een aanzet voor onze visie op gemeente-zijn aan u voorleggen en willen wij graag van u weten wat u daarvan vindt.

Wij hopen op een hoge opkomst. De opkomst tijdens de gemeente-avond van afgelopen donderdag was hoger dan normaal en dat vinden wij bemoedigend. Tegelijkertijd missen we nog veel gemeenteleden, dus we hopen dat de komende gemeente-avonden nog beter bezocht gaan worden.

Namens de kerkenraad,

Constantijn Heemskerk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top