Een kerkelijk werker gezocht

Beste gemeenteleden,

Op de gemeente-avond van 20 mei hebben we toegelicht dat we als kerkenraad ernaar streven om op korte termijn een kerkelijk werker te vinden die onze gemeente kan ondersteunen ter overbrugging van de periode waarin we zonder predikant zijn. We gaan daarbij uit van een aanstelling van één jaar. De kerkelijk werker willen we bekostigen met middelen die begroot zijn voor de predikant en die vrijvallen gedurende de periode dat we nog geen predikant hebben gevonden. 

We denken aan de volgende taakgebieden voor onze kerkelijk werker:

  • Pastoraat: het bezoekwerk aan ouderen, alleenstaanden en zieken in de gemeente.
  • Jeugd- en jongerenwerk: het organiseren van activiteiten met en voor onze jeugd en jongeren, in samenwerking en overleg met onze jeugdouderling en de begeleiding van onze gemeenteleden die betrokken zijn bij de catechese van onze jeugd. Hierbij kan ook worden gedacht aan het organiseren van activiteiten voor jong volwassenen, degenen die onder de vleugels van hun ouders uit zijn en geen eigen gezin hebben. 
  • Jonge gezinnen: het ondersteunen van de jonge gezinnen in onze gemeente bij de geloofsopvoeding in samenwerking en overleg met Gesina van der Plas – Joziasse die in het kader van haar HBO opleiding Theologie onderzoek doet naar de geloofsopvoeding bij de jonge gezinnen in onze gemeente en activiteiten organiseert met als doel om verbinding te creëren tussen het jongerenwerk en de ouders en het ondersteunen van de ouders in hun geloofsopvoeding. 
  • Gemeenteopbouw: het ondersteunen van onze gemeente bij het uitvoeren van onze visie op gemeente-zijn (‘Samen Leren Groeien’) en het adresseren van de uitdagingen die daarin zijn beschreven. Deze visie beschrijft hoe we met elkaar gemeente willen zijn en welke uitdagingen we zien. Op de website van onze gemeente staat een aanzet van de visie die op de gemeente-avond van 24 juni wordt besproken. 

Bij de keuze voor deze taakgebieden hebben we onder andere rekening gehouden met de uitkomsten van de online enquête van vorig najaar. Hierin kwam onder andere het belang van het jeugd- en jongerenwerk en de ondersteuning van jonge gezinnen naar voren. De taakgebieden hebben we opgenomen in de vacature evenals een profiel van onze kerkelijk werker. Dit profiel hebben wij gebaseerd op het profiel van onze nieuwe predikant, dat op 20 mei op de gemeente-avond is besproken. Bij de vertaling van het profiel van onze nieuwe predikant naar dat van onze kerkelijk werker hebben we de aspecten geselecteerd die we ook relevant vinden voor de werkzaamheden van onze kerkelijk werker.

De kerkenraad.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top