Eindejaarscollecte 2019 Uw kerk, een open huis

Geacht gemeentelid,

Hoe welkom voelt u zich in de kerk? Als u al jarenlang naar de kerk gaat, zal het voor u vanzelfsprekend zijn om over de drempel van de kerk te stappen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen in Nederland. De kerk als gastvrije plek voor alle mensen. Dat is waar we bij de Protestantse Kerk naar verlangen en aan willen werken.

Daarom staat in 2020 het thema ‘Een open huis’ centraal. In het nieuwe jaar gaan we samen nadenken over en werken aan een kerk zonder drempels. Een kerk die mensen ontvangt die anders nooit over de kerkdrempel stappen en die over grenzen heen uitreikt naar mensen die onze steun nodig hebben. Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving. Om zo’n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof én geld nodig. Alleen dankzij uw steun en gebed kunnen we een open huis zijn voor anderen. Doet u met ons mee? Dat kan door op 31 december te geven in de eindejaarscollecte of uw bijdrage te geven middels de aangehechte acceptgirokaart. Ook uw bijdragen aan collecten voor missionaire initiatieven of voor het jeugdwerk door het jaar heen dragen bij aan de kerk als een open huis. Met de opbrengsten organiseren we verbindende activiteiten waar jong en oud welkom zijn. Dezelfde liefde en gastvrijheid willen we ook tonen aan mensen ver buiten onze kerkmuren. We zien om naar kwetsbare mensen die lijden onder oorlog en geweld, eenzaamheid of discriminatie. We helpen gemeenschappen van christenen in andere landen om een open huis te zijn voor elkaar en anderen. Middels gebed en de collecten voor werelddiaconaat en zending. Met uw gift aan deze eindejaarscollecte draagt u bij aan een kerk die gastvrij en open midden in de samenleving staat! Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart. Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkrentmeesters. 

Het college van Kerkrentmeesters dankt u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Scroll naar top