Geen viering Heilig Avondmaal in verband met aanscherping maatregelen Coronavirus

Nu het Coronavirus zich onderminderd uitbreidt en de kans op besmetting groter wordt, heeft de kerkenraad besloten het Heilig Avondmaal op 11 oktober geen doorgang te laten vinden. 

Hoezeer de kerkenraad dit ook betreurt, lijkt dit een verstandige keuze. 

 

Scroll naar top