Gemeente-avond op 24 juni over visie op gemeente-zijn

Beste gemeenteleden,

We zoeken een predikant die met ons aan de slag wil gaan met onze visie hoe wij met elkaar gemeente willen zijn en welke uitdagingen we zien. De voorbereidingscommissie heeft op basis van de online enquête van afgelopen najaar een aanzet gedaan voor deze visie. We willen graag weten hoe u denkt over deze conceptvisie en of u zich daarin herkent. Via deze link kunt u de visie lezen. De visie zullen we toelichten op de gemeente-avond van 24 juni (20.00-22.00u). Tijdens deze avond kunt u uw vragen en opmerkingen aan ons doorgeven. Dit kan ook in aanloop naar de gemeente-avond. In dat geval kunt u Anja van der Wel, onze scriba, een mail sturen.

Hopelijk tot 24 juni!

De kerkenraad.

Scroll naar top