Het coronavirus en de collecten

Geachte Gemeenteleden,

Zoals u ongetwijfeld weet, is de wereld in de ban van het Coronavirus. Door het wegvallen van de wekelijkse eredienst is het minder makkelijk geworden om ons geloof te belijden en samen te delen. Niet alleen het geloofsleven wordt getroffen. Ook voor de “stoffelijke zaken” van onze gemeente heeft deze crisis gevolgen.

Zo mist de kerk de geplande inkomsten door het wegvallen van diensten. Door het wegvallen van de wekelijkse financiële bijdragen van de collecten heeft dit negatieve gevolgen voor het voldoen aan de financiële verplichtingen en de uitvoering van het diaconale werk. Dat is immers waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn en voor staan. Vele vaste lasten blijven immers grotendeels doorgaan. Daarom willen wij de gemeenteleden vragen om ook in deze onzekere tijden de noden van de kerk en diaconie – in  financieel opzicht – niet te vergeten.

Wij beseffen dat voor veel werknemers, ondernemers, zzp’ers, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden er eveneens tijden zijn aangebroken die financieel onzeker zijn. Wij als kerkrentmeesters en diaconie c.q. de kerkelijke organisatie beseffen dat volledig. Niettemin verzoeken wij u om “de kerk” ook in deze bijzondere tijden financieel te blijven steunen.

U kunt uw bijdragen overmaken voor de Kerkvoogdij op rekeningnummer:

ING Bank NL61 INGB 0000 5362 05 of

Rabobank NL77 RABO 0364 6013 96 t.n.v. kerkvoogdij Herv. Gemeente te Valkenburg ZH.

Ook is het mogelijk om contante bedragen of collectemunten in te inleveren bij de kerkelijk ontvanger/kerkrentmeesters in de in de kerkrentmeesterkamer op maandagen tussen 19.00 – 20.00.

U kunt uw bijdragen voor de Diaconie overmaken op rekeningnummer:

ING Bank NL04 INGB 0000 4359 63 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Valkenburg ZH.

Hopelijk mogen wij elkaar weer snel in onze kerk begroeten en worden wij ook in de tussenliggende tijd bemoedigd door ons geloof.

Wij bedanken u alvast voor uw bijdrage(n)!

Met vriendelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters en Diaconie

Scroll naar top