Jeugddienstcommissie

Elke maand wordt er een jeugddienst georganiseerd door de jeugddienstcommissie. Het doel van onze commissie is om zoveel mogelijk jongeren naar de kerk te laten komen om meer over het geloof te leren en God te prijzen.

Dat doen we door een mooie dienst te organiseren over actuele thema’s, vaak met raakvlak tussen de bijbel en het hedendaags leven. We gaan op zoek naar dominees en sprekers die affiniteit hebben met jongeren en hen weten te raken, ook nodigen we bandjes uit. De diensten zijn laagdrempelig en het gaat er om dat iedereen zich welkom voelt in de kerk. Na de dienst zijn jongeren van harte welkom om elkaar te ontmoeten en over de dienst na te praten, onder genot van een hapje en frisdrankje.

Elke maandag na de jeugddienst is er een vergadering. Met elkaar evalueren we hoe de dienst is gegaan en we bespreken hoe de komende jeugddienst er uit zal gaan zien. Iedereen heeft zijn eigen taak; van het notuleren bij de vergadering, het maken van de poster of de liturgie, het schrijven van een stukje voor in Kerkewerk of het maken van de powerpoint presentatie. De vergaderingen duren maximaal een uurtje, we zijn van de praktische aanpak maar gezelligheid staat voorop! Dat maakt dat het vooral heel erg leuk is om de diensten te organiseren. We zijn trouwens nog op zoek naar commissie leden! Wil jij een bijdrage leveren aan de jeugddiensten? Twijfel niet en contact ons, we need you!

Verder hopen we jullie natuurlijk elke maand bij de jeugddienst te zien; de laatse zondag van de maand om 18.30uur!

Groetjes van de Jeugddienstcommissie;

Iris, Jeanine, Jeanine, Marieke, Martin en Roos

Jeugddiensten

Na een geweldige zomer zijn wij -de jeugddienstcommissie- alweer volop aan de slag met de voorbereidingen van de jeugddiensten.

Elke maand, de dag na de jeugddienst, dan hebben we een vergadering onder leiding van Ellen. We bespreken met elkaar hoe de jeugddienst is gegaan. Vervolgens bedenken passende thema’s voor de volgende diensten. Gaan op zoek naar sprekers en we nodigen leuke bandjes uit voor onze dienst. De liturgie wordt gemaakt en in de krant en het Kerkewerk komen stukjes tekst van ons. Ondertussen houden we contact met de sprekers en bands, en geven we de dienst een invulling.

We zijn actief op Facebook (zoek op: jeugddienstcommissie Hervormde kerk Valkenburg, en voeg ons toe). Met elkaar werken we eraan om er een mooie dienst van te maken met als doel: een toegankelijke dienst, waarbij ook de jeugd zich betrokken voelt. Waar bovenal iedereen zich welkom voelt en waar we samen de kerk mogen zijn!

We hopen jullie dan ook te zien tijdens onze jeugddiensten: laatste zondag van de maand, 18:30 uur.

Groetjes van de Jeugddienstcommissie.

Barbara, Ellen, Elise, Ilse, Jeanine, Jeanne, Kees, Martin & Petra.

Scroll naar top