Online kerkdienst met ds. H.E.J. van der Laan op 22 maart 2020

Mocht deze dienst om technische redenen niet zichtbaar zijn: de dienst is ook te zien op https://youtu.be/19fzOWKcbvg

Afkondigingen door scriba Hans van der Does:

Goedemorgen gemeente! Goedemorgen luisteraars, op deze bijzondere wijze met ons verbonden.

Hieronder vindt u de eerste online-kerkdienst van onze gemeente, speciaal gemaakt omdat de kerk- als gebouw – gesloten is vanwege het coronavirus. Maar de kerk en de gemeente gaan door. Daarom deze online-dienst. 

Wij danken iedere zondag dat we weer bijeen zijn in het huis van God. We vinden het zo vanzelfsprekend. Toch danken wij daar iedere zondag voor, omdat we weten dat het een zegen is om in vrijheid in Gods huis te komen.

Maar niets is vanzelfsprekend. Wij mogen alles ontvangen van God.

God spreekt voor zichzelf door zijn Woord en door Zijn Geest. Wij moeten die woorden willen verstaan en die Geest willen ontvangen. Daarvoor zijn wij iedere zondag bij elkaar in deze kerk.

Vandaag is het niet anders.
Wat wel anders is, is de vorm en de fysieke afstand. Maar laat uw betrokkenheid er niet onder lijden:  als u met ons meeluistert bent u heel dichtbij, dichtbij God en dichtbij uw gemeente. Laten we zo met elkaar in God verbonden zijn.

Ds. Van der Laan zal voor ons vanmorgen in de dienst voorgaan. De liturgie is aangepast aan de situatie en zal daardoor korter zijn.

Wij hopen op komende zondagen op vergelijkbare wijze uitzendingen te verzorgen. Naar mate we hier meer ervaring mee krijgen, kunnen we dit wat uitgebreider gaan doen.

De muziek wordt verzorgd door Cor Knijf op het orgel. Voor de gemeentezang in de plaats zijn beelden van  het programma Nederland Zingt van de Evangelische Omroep in deze video gemonteerd.

De bloemen van deze zondag zijn bezorgd bij onze koster Gesina Joziasse, die thuis in quarantaine zit. Wij wensen haar uiteraard sterkte en beterschap.

Voor de collecten, verwijs ik u naar de mededeling onderaan deze pagina. Wij vertrouwen erop dat u via een andere weg uw gaven wilt doen, opdat het werk in onze gemeente voortgang kan vinden.

Wij adviseren u in deze tijd – nog meer dan anders – regelmatig de website van onze hervormde gemeente te raadplegen. Daarop kunt u alles lezen over de activiteiten van onze gemeente.

Tot slot nog een mededeling over de paaseierenactie van de diaconie. De berichtgeving hierover kunt u ook lezen op de website. U kunt uw chocolade-eitjes voor de voedselbank inleveren bij de zij-ingang van de kerk. Dit kan op maandag 6 april tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Of dinsdag 7 april tussen 14.00 uur en 16.00 uur?. Ik kan u vertellen dat de voedselbank erg blij is dat we de actie toch willen houden. Ook zij hebben het nu moeilijk. Doordat er zo gehamsterd wordt, blijft er weinig voor ze over.

Dit waren de mededelingen voor vandaag.

De kerkenraad wenst u een heel gezegende dienst.

(voor wie er niet mee bekend is: het pijltje linksonder zet de video-opname aan; het blokje rechtsonder, zorgt voor een groot beeld. Ook even opletten dat het geluid aan staat, zie microfoontje rechtsonder)

Het coronavirus en de collecten

Geachte Gemeenteleden,

Zoals u ongetwijfeld weet, is de wereld in de ban van het Coronavirus. Ook voor de “stoffelijke zaken” van onze gemeente heeft deze crisis gevolgen.
Zo mist de kerk de geplande inkomsten door het wegvallen van diensten. Wij beseffen dat voor veel werknemers, ondernemers, zzp’ers, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden er eveneens tijden zijn aangebroken die financieel onzeker zijn. Wij als kerkrentmeesters en diaconie c.q. de kerkelijke organisatie beseffen dat volledig. Niettemin verzoeken wij u om “de kerk” ook in deze bijzondere tijden financieel te blijven steunen.

U kunt uw bijdragen overmaken voor de Kerkvoogdij op rekeningnummer:

ING Bank NL61 INGB 0000 5362 05 of

Rabobank NL77 RABO 0364 6013 96 t.n.v. kerkvoogdij Herv. Gemeente te Valkenburg ZH.

Ook is het mogelijk om contante bedragen of collectemunten in te inleveren bij de kerkelijk ontvanger/kerkrentmeesters in de in de kerkrentmeesterkamer op maandagen tussen 19.00 – 20.00.

U kunt uw bijdragen voor de Diaconie overmaken op rekeningnummer:

ING Bank NL04 INGB 0000 4359 63 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Valkenburg ZH.

Wij bedanken u alvast voor uw bijdrage(n)!

 

Scroll naar top