Hans van der Does volgt Henk Imthorn op als scriba

De kerkenraad heeft op 27 januari besloten ouderling Hans van der Does te benoemen als scriba. In deze vergadering werd informeel afscheid genomen van alle vertrekkende ambtsdragers. Hans volgt Henk Imthorn op als scriba. Henk heeft deze functie 8 jaar vervuld. 

Dominee Van der Laan sprak  een persoonlijk dankwoord en overhandigde de vertrekkende ambtsdragers  een passend boek als dank voor hun jarenlange trouwe inzet.

Scroll naar top