Kerkenraad investeert in livestreaming. Lichtarmaturen geinstalleerd.

Vanaf maart van dit jaar zijn we bezig om de wekelijkse eredienst digitaal uit te zenden. Niemand was voorbereid op dit werk en ook de apparatuur was niet beschikbaar in de kerk. Toch is met veel inzet van mensen en geleend materiaal, elke week een uitzending verzorgd.

Maar Coronatijd duurt langer dan we misschien hadden verwacht. Dan komt er een moment dat je als gemeente moet besluiten om investeringen te doen. Dat was zeker nodig omdat we niet oneindig gebruik konden maken van de geleende materialen.

We zijn de mensen die ons in de afgelopen periode geholpen hebben door het uitlenen van materiaal, zoals lampen, microfoons, bekabeling en geluidboxen bijzonder dankbaar. En niet in de laatste plaats zijn we God dankbaar dat Hij mensen op ons pad heeft gestuurd om ons met en bij dit alles te ondersteunen. 

Sinds we in juli van dit jaar met livestreaming van de erediensten zijn gestart, heeft de kerkenraad ook besloten om daarvoor zelf apparatuur aan te schaffen. 

De meest recente investering is deze week geïnstalleerd. Dat zijn de lichtarmaturen om het liturgisch centrum volledig te kunnen uitlichten. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het maken van video-opnamen, maar zeker ook bijzonder mooi om te zien hoe dit eruit ziet vanuit de kerkbanken. Een indruk hiervan zien we op bijgaande foto.

We zullen de komende tijd de juiste wijze van belichting verder moeten inregelen, want dat luistert nogal precies. 

Voor bijzondere gelegenheden, zoals het Kinderkerstfeest en de Kerstsamenkomst van de drie kerken, kunnen we wat extra sfeer aanbrengen. We gaan dit de komende weken uitproberen. 

Wees welkom bij het volgen van onze diensten. Laten we niet vergeten dat de erediensten er in de eerste plaats zijn om de Naam van God groot te maken. De middelen die Hij ons geschonken heeft, mogen daaraan dienstbaar zijn.

Scroll naar top