Korte online vragenlijst

Beste gemeenteleden,

Wij willen u hartelijk bedanken voor het meekijken en meedoen aan de gemeente-avond over het beroepingswerk en de financiën van onze gemeente. In aansluiting daarop willen wij u vragen om een korte online vragenlijst in te vullen. Ook als u de uitzending van de gemeente-avond niet heeft gezien, nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan de enquête. Wilt u de vragenlijst s.v.p. zo spoedig mogelijk (het liefst voor maandag 26 april) invullen?

Wij zullen de uitkomsten van deze enquête meenemen in ons besluit welke oplossing we kiezen om een sluitende financiële meerjarenraming bij de PKN in te dienen. We moeten een sluitende meerjarenraming indienen om een zogenoemde solvabiliteitsverklaring van de PKN te krijgen. Deze verklaring hebben we nodig om een predikant te kunnen beroepen. De financiën van onze gemeente en de opties om die op orde te krijgen, zijn gepresenteerd tijdens de gemeente-avond op 22 april. De belangrijkste twee opties om de meerjarenraming sluitend te krijgen zijn: 1) een parttime predikant en 2) hogere financiële bijdragen van onze gemeenteleden. 

U kunt de online vragenlijst als volgt bereiken:

  • Via de link onderzoekdoen.nl/enq/?f=qjm86tcy6k
  • Via de QR code op deze pagina. U kunt de QR code scannen via de camera app op uw mobiele telefoon (waarmee u normaal gesproken foto’s maakt)

Mocht het u niet lukken om de vragenlijst online in te vullen, wilt u dan s.v.p. eerst hulp vragen aan familie of een andere bekende (denk bijvoorbeeld aan uw buurman of buurvrouw). Zij kunnen u wellicht helpen om samen met u alsnog de vragenlijst online (via een computer, mobiele telefoon of tablet) in te vullen.

Mocht het u ook dan niet lukken, dan kunt u de vragenlijst eventueel ook met pen op papier invullen. Wilt u dat in dat geval dan ook zo spoedig mogelijk doen en de handmatig ingevulde vragenlijst in de brievenbus doen van de zij-ingang van de kerk (Castellumplein 1, Valkenburg Z-H)? De vragenlijst kunt u via onze website printen nadat u deze hier hebt gedownload.

Mocht dat niet mogelijk zijn en u kunt geen beroep doen op een ander om u daarbij te helpen, dan kunt u hiervoor Marijke Bor bellen. Zij brengt dan een papieren versie van de vragenlijst bij u langs. Het telefoonnummer van Marijke Bor is 06 – 270 40 841.

Als u fysiek niet in staat bent om de handmatig ingevulde vragenlijst zelf in de brievenbus van de kerk te bezorgen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Marijke Bor. Zij zal de vragenlijst in dat geval in overleg met u bij u komen ophalen.

Wij willen u bij deze hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Uw antwoorden zullen wij met grote zorgvuldigheid bekijken en verwerken.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn

Link naar de PKN Schenkcalculator

 

Scroll naar top