Mondkapje verplicht

Met ingang van zondag 4 oktober a.s. geldt ‘tot nader order’, rondom kerkdiensten, voor mond- en neusbedekking de volgende regel;
Een ieder ouder dan 12 jaar, die NIET zijn/haar zitplaats heeft ingenomen en/of NIET in staat is de 1,5 meter afstand regel continue te handhaven, draagt een mond/neuskapje.
Kerkgangers dragen dus zolang ze bewegen/lopen een mond/neuskapje. Mondkapjes zijn in de kerk beschikbaar voor de komende zondag en worden bij de ingang uitgedeeld door de Ambtsdrager van Ontvangst. Gelieve voor de komende zondagen zelf een mond/neuskapje meenemen. Kerkgangers die geen mond/neuskapje willen dragen, moet dringend worden verzocht af te zien van het bijwonen van de dienst.

Scroll naar top