Nieuw moderamen

De kerkenraad heeft na het afscheid van onze oud-ambtsdragers en het aantreden van onze nieuwe ambtsdragers ook een nieuw moderamen gekozen. We hebben hierbij conform onze nieuwe plaatselijke regeling een bredere samenstelling gekozen. Het nieuwe moderamen bestaat uit Adri Imthorn (voorzitter van het consistorie), Jonneke Klinkenberg (voorzitter van het college van kerkrentmeesters), Marijke Bor (voorzitter van het college van diakenen), Anja van der Wel (scriba en plaatsvervangend voorzitter), Marnix Boers (plaatsvervangend scriba) en ondergetekende (voorzitter). Wanneer we onze nieuwe predikant mogen verwelkomen, zal hij ook onderdeel uitmaken van het moderamen.

Scroll naar top