Nieuwe ambtsdragers

Op 29 december vond de tweede ronde van de verkiezing van ambtsdragers plaats.
Marijke Bor als diaken en Nico Messemaker als ouderling hebben hun verkiezing aanvaard. Wij zijn blij met hun keuze en wensen hen Gods zegen bij hun werk straks in de gemeente. Voor het ambt van ouderling resteert nu nog een vacature. De kerkenraad gaat op zoek naar een invulling voor de openstaande vacature. Als er bezwaren zijn tegen de gevoerde procedure kan deze worden ingediend voor zaterdag 18 januari bij de scriba.

Scroll naar top