Op weg naar Pasen

Met een korte viering op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag leven we samen toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Van harte welkom op 14 en 16 april om 19.30 uur in de kerk. Ad Bor en Rick van Elk verzorgen de vieringen.
Het is een oude traditie in de wereldwijde Kerk om in de Stille Week meermaals samen te komen voor een avondgebed (soms ook vesper genoemd). Misschien dat de naam ‘stilteviering’ nog het best duidelijk maakt wat de opzet is. We komen om te verstillen en ons zo te richten op de Here Jezus Christus en Zijn overgave voor ons.
Een gebed, enkele liederen, een Bijbeltekst, bondige meditatie, ruimte om te mijmeren, muziek, stilte. Laat het wonder van Gods liefde tot je doordringen!
Scroll naar top