Opbrengst actie Kerkbalans 2020

Het is alweer even geleden dat we alle leden van onze gemeente benaderd hebben om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans 2020. Gelukkig hebben we weer vele ingevulde toezeggingsformulieren mogen ophalen. Met “we” bedoel ik dan de (ongeveer) 43 vrijwilligers die op pad zijn gegaan met een eigen “wijkje” enveloppen. Deze groep vrijwilligers bestaat uit kerkenraadsleden, maar ook uit andere gemeenteleden die vaak al meerdere jaren meewerken aan deze actie. Wij zijn al deze vrijwilligers daarvoor veel dank verschuldigd en vooral als kerkrentmeesters erg blij dat we dit werk over vele handen kunnen verdelen. Verder kunnen we daardoor ook meer (gerichte) aandacht geven aan het verzamelen en ontvangen van alle toezeggingsformulieren. Nogmaals bedankt daarvoor!

De totaalstand aan toezeggingen voor geheel 2020 hebben wij reeds afgekondigd in beide kerkdiensten op zondag 2 februari jl. Dat totaal (o.b.v. de op dat moment ontvangen toezeggingen) is EUR 122.064. Hierbij willen wij graag al onze leden hartelijk bedanken voor hun (toegezegde) bijdrage in dit totaalbedrag. Wij hopen en verwachten dat wij voor heel 2020 in werkelijkheid dichtbij het door ons begrote totaalbedrag zullen afsluiten (het begrote bedrag voor heel 2020 is EUR 125.000).

Ondanks dat wij dankbaar zijn voor het bovengenoemde resultaat, hebben wij als  college echter ook nog onze zorgen. Wij hebben namelijk voor het lopende jaar (in ons totale “huishoudboekje”) een negatief resultaat begroot van -/- EUR 16.250. Dat houdt in dat we verwachten dat we dit jaar EUR 16.250 meer zullen uitgeven dan dat er naar verwachting binnen gaat komen. Gelukkig is onze huidige financiële positie nog steeds goed, maar het mag duidelijk zijn dat we als gemeente niet structureel meer geld kunnen uitgeven dan dat er binnenkomt. Wij zullen als college in de komende tijd verder bekijken hoe we voor de toekomst zouden kunnen komen tot een (structureel) sluitend resultaat. Misschien een open deur, maar op hoofdlijnen zijn er daarvoor twee varianten: de inkomsten verhogen of minder uitgeven (of een combinatie daarvan). Natuurlijk zullen wij hier t.z.t. ook over van gedachten wisselen met de gehele kerkenraad. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan komen wij ook tijdig met verdere updates/berichtgeving naar u als gemeente.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht ideeën hebben of iets anders kwijt willen, dan kunt u mij het beste bereiken via een mailtje (contactformulier) 

Een hartelijke groet,

Namens het college van kerkrentmeesters,

Eddy Vink

Scroll naar top