Digitaal Collecteren – Gebruik de Givt app!

Door het (zeer) beperkte aantal gemeenteleden dat de zondagse kerkdienst kan bezoeken, zijn ook de opbrengsten uit de fysieke collectes op zondag laag. Daarom wordt het “geven op afstand” (het digitale collecteren) voor ons als gemeente steeds belangrijker.

Wij willen u hierbij graag nogmaals van harte oproepen om (zo mogelijk) de Givt in gebruik te nemen. De app biedt u, naast gebruiksgemak, ook de mogelijk om per zondagse kerkdienst te geven aan 3 verschillende collectes. De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte is voor de Kerk en de derde collecte is voor het specifieke doel van de “uitgangscollecte”. Het specifieke doel van de derde collecte wordt vermeld op de website en wordt (wekelijks) afgekondigd bij de mededelingen voorafgaande aan de kerkdienst.

Wanneer u de Givt app eenmaal op uw mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, gaat het geven aan de verschillende collectedoeleinden vervolgens heel gemakkelijk. Hoe u aan de 3 verschillende collectes kunt geven, staat ook beschreven in de instructie op onze website.

Voor de volledigheid willen wij hierbij de instructie nog een keer vermelden:

Installeren van de app:
1. Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.
2. Van belang bij de installatie zijn o.a. uw persoonlijke gegevens als uw adres, betaalrekeningnummer en 06 nummer.
3. Kies voor Installeren en doorloop de Accountconfiguratie.
4. Wacht tot de app volledig is geïnstalleerd.

Gebruik van de app:
5. Open de app
6. De app vraagt: ‘Hoeveel wil je geven?’ voor de 1e collecte (Diaconie)
7. Kies een gewenst bedrag in bij ‘0
8. Voeg bij ‘+ Collecte toevoegen’ de 2e collecte toe (Kerk)
9. Voeg bij ‘+ Collecte toevoegen’ de 3e collecte toe (‘Uitgangscollecte / overig’)
10. Kies ‘Volgende
11. Vervolgens is er een keuze uit 4 betalingsopties (‘Collectemiddel’, ‘QR-code’, ‘Lijst’, en ‘Locatie’) onder ‘Kies hoe je wil geven’. Vooralsnog richten wij ons hier even op de keuzemogelijkheid ‘Lijst’. Kies ‘Lijst’.
12. Selecteer ‘Herv. Gem. Valkenburg Z-H’ en
13. Druk op ‘Geven’ onderaan.
14. U krijgt een melding dat de betaling is geslaagd en deze wordt afgeschreven van uw rekening.

Veel succes bij het installeren en het gebruiken van de Givt app en alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en uw deelname aan de collecten.

Een hartelijke groet,
Namens het college van kerkrentmeesters,
Eddy Vink
Penningmeester

Scroll naar top