Paasactie zondag 5 april

De voedselbank.

Ook de gemeente Katwijk heeft helaas burgers die in armoede leven. Zij worden tijdelijk zolang zij in deze situatie verkeren, ondersteund door De Stichting Voedselbank Katwijk. Dit in de vorm van wekelijks beschikbare voedselpakketten en andere faciliteiten zodat hiermee hun benarde financiële situatie iets dragelijker kan worden gemaakt. Op dit moment maken zo’n 140 – 150 huishoudens hiervan gebruik, bestaande uit 1 tot 10 personen. De norm om gebruik te mogen maken  van Voedselbanken in Nederland wordt vastgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland waarvan de Voedselbank Katwijk ook lid is. Het benodigde voedsel wordt voornamelijk in natura geschonken door lokale – en regionale bedrijven en is tevens afkomstig uit een regionaal distributiecentrum van Voedselbank Nederland dat gevestigd is in Den Haag. Teneinde te kunnen voldoen aan de ‘schijf van vijf’ wordt dit voedsel aangevuld met levensmiddelen die worden ingekocht ( zuivelproducten ). De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich iedere week belangeloos inzetten om het in natura geschonken voedsel op te halen, levensmiddelen in te kopen, te verwerken, te verdelen per huishouden en op vrijdagmiddag uit te reiken. Klanten van de Voedselbank worden door het Algemeen Maatschappelijk Werk van de Gemeente Katwijk periodiek onderworpen aan een inkomenstoets om te zien of er nog recht is om gebruik te mogen maken van de Voedselbank. Zij hebben dan na aftrek van de vaste lasten per maand niet meer te besteden dan 210 euro per huishouden en 85 euro per gezinslid waar van kleding, schoeisel, verzorgingsproducten, onderhoud aan de woning en aan huishoudelijke apparaten, enz. bekostigd dien te worden. De praktijk laat zien dat van dit leefgeld nauwelijks is rond te komen. De Voedselbank Katwijk werkt samen met de diaconieën van de kerken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg aan het terug dringen van armoede. Vanuit de diaconale taak dragen zij, naast geestelijke ondersteuning, ook bij in de vorm van collectes of inzamelingsacties van de voedings- en verzorgingsproducten.

Paasactie.

De Diaconie organiseert dit jaar weer een Paasactie, om zo onze betrokkenheid als gemeente te tonen. Op zondag 5 april willen we een inzameling houden. Wilt U hieraan meedoen? Het zal fijn zijn als we met elkaar een mooie opbrengst kunnen schenken aan die gezinnen die het niet zo breed hebben. Neemt U ook een zak chocolade-eitjes mee zodat alle gezinnen kunnen verrassen met iets extra’s in het voedselpakket? In de hal van de kerk staan dozen waarin de eitjes kunt doen.

Op zondag 29 maart zouden we daarvoor flyers uitdelen, dat kan in ieder geval niet door gaan.

De koster heeft aangeboden om de flyers bij haar in de kerk neer te leggen. Zo wordt het toch nog enigszins verspreidt.

Als er geen dienst is, kunnen de mensen t/m dinsdag 7 april de paaseitjes in de kerk bij Gesina afleveren.

U kunt uw chocolade-eitjes voor de voedselbank inleveren bij de zij-ingang van de kerk. Dit kan op maandag 6 april tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Of dinsdag 7 april tussen 14.00 uur en 16.00 uur?. Ik kan u vertellen dat de voedselbank erg blij is dat we de actie toch willen houden. Ook zij hebben het nu moeilijk. Doordat er zo gehamsterd wordt, blijft er weinig voor ze over.

Namens de Diaconie, Ada Schuitemaker.

Scroll naar top