Paasgroet van familie Koning uit Thailand

Het zijn roerige tijden in de wereld nu. Gezondheid of financiële zekerheid zijn niet meer vanzelfsprekend. Daarom mogen we juist in de stormen die ons omringen deze paasdagen, opzien naar onze Heer Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Zoals Hij zelf openbaarde aan Johannes, zegt Jezus ook nu tot ons: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen ‘ (Openbaring 1:17b-18a)

Ewoud en Gerjo Koning 

Scroll naar top